Ošacovací středisko funguje už přes 40 let, radní Plzně souhlasí s dotací

Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím neinvestiční individuální dotace organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň, a to projekt Ošacovací středisko pro osoby v nouzi.


Pokud záměr schválí zastupitelé, získá spolek 153 tisíc korun. Ošacovací středisko funguje na adrese Tylova 9 v Plzni, kde shromažďuje, třídí a distribuuje použité oděvy a dle kapacity také domácí potřeby, hračky, školní pomůcky a hygienické prostředky. Cílovou skupinou jsou lidé bez domova či osoby v hmotné nouzi, samoživitelé, pěstouni, osoby ve výkonu trestu a další. 

„Středisko funguje už přes 40 let. Pokud má dostatek zásob, distribuuje materiál i do dalších neziskových organizací pracujících s cílovou skupinou. V posledních letech navíc bylo hojně využito i během humanitárních krizí, jako bylo tornádo na Moravě nebo válka na Ukrajině, kdy se vybralo a vydalo několik tun oblečení,“ přiblížila Světlana Budková, radní města Plzně pro oblast bytovou, vč. dostupného a sociálního bydlení. Ošacovací středisko je také přímo propojeno s projektem Street medicine. Pracovníci Street medicine si v něm vyzvedávají oblečení pro klienty, kterým pomáhají s hygienou před transportem do nemocnic. 

V lednu 2024 dobrovolníci zrekonstruovali prostory a zlepšili podmínky pro výdej. Od února 2024 je služba opět plně dostupná, otevřena pro veřejnost je 6 hodin týdně a další 4 hodiny týdně se dobrovolnice věnují třídění a úklidu materiálu a přípravě a distribuci balíčků pro organizace.

Pokud dotaci schválí zastupitelé, budou z peněz hrazeny mzdy 3 až 4 pracovnic, které mají na starost sklad a úklid. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR