Plzeň bude mít lékaře pro lidi na ulici

Plzeň má program prevence kriminality na rok 2020, novinkou bude lékař pro lidi na ulici, v letošním roce se zaměří program především na domácí násilí


Lékař pro lidi užívající drogy a lidi bez domova, problematika domácího násilí nebo Dům na půl cesty budou v letošním roce stěžejními úkoly, které stanovuje Program prevence kriminality na rok 2020. Ten je „akčním plánem“ dlouhodobé Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně na roky 2016 až 2020, stanoví jak nové projekty pro daný rok, tak stvrdí pokračování kontinuálních projektů. Plzeňská koncepce vychází z celostátní Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, kterou zpracovává Ministerstvo vnitra České republiky. Program prevence kriminality pro letošní rok schválili zastupitelé města. Město Plzeň s ministerstvem vnitra spolupracuje v oblasti prevence kriminality již od roku 1996.

„Většina našich projektů kontinuálně pokračuje, ale v letošním roce v rámci této koncepce chceme spustit úplně nové pilotní projekty. Jedním z nich je projekt protidrogové prevence, tzv. Street Med, který připravuje Spolek Ulice Plzeň.  Zaměřuje se na uživatele drog a osoby bez přístřeší. Dané dvě skupiny jsou velmi provázané. Tito lidé z různých důvodů nečerpají zdravotní péči, jejich zdravotní situace se zhoršuje a s ní i sociální debakl. Nedůvěřují systému, lékařům, ztrácejí zájem o své zdraví a tím i o svou situaci. Zhoršují se jim tak podmínky pro návrat z ulice. Nemocnost těchto lidí je obrovská (kožní choroby, horní cesty dýchací, nebezpečné přenosné choroby, paraziti a další). Street Med je zdravotní služba pro tyto osoby založená na přímé zdravotní péči oborníků o osoby žijící na ulici. Směřuje tam, kde tito lidé bydlí, kontaktují je za přijatelných podmínek, vztah je založen na úctě a respektu a péče je orientována na dlouhodobý cíl. V současné době musíme se spolkem Ulice zajistit lékaře, případně mediky, kteří by na službě Street Med spolupracovali,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, do jehož gesce program prevence kriminality spadá.

„Pro letošní rok pro nás v této oblasti bude stěžejní se zaměřit na problematiku domácího násilí. Podle prvotních informací situace související s pandemií koronaviru a přijímaných restriktivních opatření právě bohužel domácímu násilí velmi negativně nahrává. Spolupracovat budeme se službou Plus pro lidi v krizové situaci Diakonie ČCE – střediska Západní Čechy. K problematice musíme přistupovat velmi komplexně, proto jsme vytvořili Pracovní skupinu k tématu domácí násilí. Začneme vytvářet terapeutickou skupinu pro oběti domácího násilí, ale také budeme pracovat s agresory v rámci terapeutických skupin. Chystáme se na osvětovou činnost na školách k problematice domácího násilí, vytvoříme metodiku pro učitele, jak o tomto problému se žáky mluvit. Vytvoříme osvětovou kampaň pro laickou i odbornou veřejnost, chystáme školení. V Plzni nám ale také chybí krizové lůžko/ byt pro oběti těchto trestných činů, který by byl utajený, pro oběti bezplatný a ty by měly k dispozici krizové interventy či sociální pracovníky 24 hodin denně. V letošním roce se začneme zřízením lůžka zabývat,“ vysvětlil radní Martin Zrzavecký.

„Na podzim letošního roku, pokud nedojde ke zpoždění z důvodu opatření kvůli koronaviru, bychom měli mít hotový Dům na půl cesty, jenž by sloužil pro mladé lidi do 26 let, kteří opouštějí po dosažení zletilosti zařízení ústavní výchovy. Celkem šest jednolůžkových a dva dvoulůžkové pokoje budeme mít zrekonstruované v Palackého ulici 16,“ doplnila další projekt Andrea Gregorová, manažerka prevence kriminality města Plzně.

„Pracovní skupina protidrogové a prevence kriminality provedla kompletní úpravu strategické části koncepce, ta je součástí Programu prevence kriminality města Plzně na rok 2020. Obsahem programu pro letošní rok je aktualizovaná bezpečnostní analýza, která zahrnuje analýzu protiprávního jednání, socio-demografickou analýzu, institucionální analýzu a aktualizovanou strategickou část, jejíž součástí je celkem 12 priorit pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence ve městě Plzni,“ doplnil radní Martin Zrzavecký.


ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka