Plzeň bude součástí projektu, jenž rozvíjí téma sociálního bydlení

Rada města Plzně schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Plzní a Platformou pro sociální bydlení, z. s. Ta dává dohromady subjekty, které se snaží rozvíjet téma sociálního bydlení.

weby uniweb

Právě Plzeň je v posledních sedmi letech velmi aktivní v oblasti bytové a sociální politiky, pro něž je pojem sociální bydlení klíčový. Od zapojení si Plzeň slibuje výměnu informací s ostatními, diskuze ohledně konkrétních aspektů sociálního bydlení, sdílení know-how a podobně.

„Podpisem memoranda deklarujeme ochotu spolupracovat s Platformou pro sociální bydlení a aktivně se účastnit setkání Sítě partnerství pro ukončování bezdomovectví prostřednictvím našeho Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně. Podle něj dosud neexistuje jednotná definice pojmu sociálního bydlení a k tomuto je také velmi rozdílně přistupováno nejen v prostředí České republiky, ale i dalších zemích v Evropské unii. V prostředí města Plzně je sociální bydlení chápáno jako bydlení s komplexní podporou sociálního pracovníka. Při zavádění nové praxe považujeme za velmi důležitou výměnu dobrých praxí a zkušeností,“ vysvětlil náměstek primátora města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf. 

Platforma pro sociální bydlení založila síť neformálních sdružení aktérů zasazujících se o rozvoj sociálního bydlení v roce 2017. Tato síť vznikla v rámci realizace projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví v roce 2017 a rozvíjí se dále i po skončení tohoto projektu. „Hlavním nástrojem vzájemné spolupráce je setkávání se zástupců platformy, měst, neziskových organizací a některých státních institucí. Tato setkání se uskutečňují čtyřikrát do roka a vždy jsou zaměřena na nějaká aktuální témata. Do sítě jsou zapojeny: Praha, Praha 7, Praha 10, České Budějovice, Liberec, Jihlava, Brno, Ostrava, Most, Praha 3, Trutnov, Vrchlabí, Písek a v jednání je město Chomutov,“ doplnil David Šlouf. Sama Plzeň už také jedno ze setkání hostila.

Podle vedoucí odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Karolíny Vodičkové platforma definuje sociální bydlení tak, že: „Sociálním bydlením se rozumí forma pomoci lidem ve všech podobách bytové nouze. Jedná se o stabilní a bezpečné bydlení ve standardních bytech, jejichž obyvatelé mohou využít podporu sociálního pracovníka.“

Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Plzní a Platformou pro sociální bydlení, z. s., bylo projednáno v Komisi bytové Rady města Plzně dne 13. dubna 2022.


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Reviens Bébel!

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby