Plzeň chce mít další základní školu se zelenou střechou

Městem zřizovaná 4. základní škola v Kralovické ulici na Košutce by měla mít zelenou střechu na svých pavilonech.

SEO UNIWEB

Ta by vznikla při rekonstrukci střešních plášťů objektů školy, stravování a tělocvičny, které již dosluhují a v několika místech je patrná lokální porucha spádu nebo odlupující se izolace. Optimálním řešením rekonstrukce je tedy provedení jednoplášťové zelené střechy. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 37 milionů korun včetně DPH. Zastupitelstvo města schválilo přípravu a následné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která bude dosahovat maximálně 85 procent z celkových způsobilých nákladů projektu, což znamená v maximální výši 28,8 milionu korun. Předpokládaný termín realizace je v roce 2021.

„První základní školu se zelenou střechou v Plzni, jež je zřizovaná městem, máme od října v Černicích. Tyršova základní škola a mateřská škola zasadila více než 1200 rostlin na své zelené střeše. Jejím účelem je ochlazování a zlepšení klimatu v okolí školy. Stejně tak na 4. základní škole díky zelené střeše dojde ke zlepšení mikroklimatu střešního pláště budovy,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

„Kromě zlepšení mikroklimatu, se zvýší díky zelené střeše tepelný odpor střešní konstrukce, eliminují se teplotní rozdíly střešní konstrukce, zvýší se životnost konstrukce a vlhkost okolního vzduchu. Zadrží se část dešťových vod ve vegetačním souvrství zelené střechy a zpomalí se odtok dešťových vod do jednotné kanalizační stokové sítě, zvětší se plochy pro flóru a hmyz, napomůže se zlepšení čistoty ovzduší zachycováním prachových částic, ochrání se hydroizolace střechy budovy. Celková plocha střechy objektů 4. základní školy je 5794 metrů čtverečních, rekonstruovaná část by měla mít 5078 metrů čtverečních,“ vysvětlil Martin Klír z Útvaru koordinace evropských projektů, jenž má na starosti žádost o dotaci.

Nové střechy jsou navržené jako tzv. jednoplášťové, zelené, část střechy nad jídelnou bude z PVC fólie bez přitížení. Zateplení je z polystyrenu se spádovými klíny. Zelené střechy budou ve většině plochy řešeny jako intenzivní a v části nad objektem školy jako extenzivní. Základ intenzivních ploch budou tvořit směsi suchu odolných rozchodníků a netřesků s příměsí kvetoucích trvalek a travin. Plocha nad vstupem do objektu školy a plocha příležitostně přístupná pro účely edukativní by měla mít podobný charakter, ovšem s větším zastoupením doplňkových taxonů.

Náklady na realizaci stavby ve výši 37 milionu korun včetně DPH budou předfinancovány a spolufinancovány z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů v případě přidělení dotace.

weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voda a civilizace

Hlavní zprávy

 

Kamiq restart 2
seo uniweb