Plzeň dotacemi podpoří sportovní subjekty

Město Plzeň rozdělí sportovním klubům a hendikepovaným sportovcům v rámci dotačního titulu Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2023 více než 18 milionů korun.

weby na míru UNIWEB

Finance získá celkem 146 žadatelů z rozpočtu Odboru sportu Magistrátu města Plzně. Poskytnutí neinvestiční dotace odsouhlasilo Zastupitelstvo města Plzně.

Cílem programu je finančně podpořit konkrétní sportovní subjekty, které sídlí v Plzni. „Zároveň je smyslem pomoci neziskovým organizacím, které mají omezenou možnost získání peněz z vlastních zdrojů a činnosti, a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času především dětí a mládeže,“ vysvětlil Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.

Peníze z městského rozpočtu poputují kompletnímu spektru sportovců, od velkých subjektů, jakým je například Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň nebo Tělovýchovná jednota Skvrňany Plzeň, až po menší žadatele, tedy třeba kluby karatistů, horolezců nebo judistů a podobně.

„Nynější ekonomická krize zasáhla i činnost spolků, a o to víc považuji za nutné klubům, které pracují s dětmi a mládeží, finančně pomoci. Je důležité mladé lidi motivovat, aby u sportu zůstali. Zároveň tímto krokem schvalujeme vstup florbalu do Plzeňských tréninkových center mládeže, což je pro tento sport velmi důležité,“ doplnil radní Tomáš Morávek.

Mezi plzeňské sportovce rozdělí město Plzeň celkem 18 milionů 120 tisíc korun. Nevyčerpaná finanční alokace ve výši 380 tisíc korun bude využita na nový dotační titul na přímou podporu individuálních sportovců, reprezentantů České republiky. 

Dotační program vyhlásil Odbor sportu Magistrátu města Plzně 7. října 2022 na úřední desce, webových stránkách města a na sportovním portále města. Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 31. ledna 2023. K tomuto termínu přijal Odbor sportu MMP 155 žádostí. Ty, které nesplnily kritéria, byly vyřazené.

Nový dotační program podpoří sportovní organizace, kterým vzrostly ceny energií

Nový dotační program, který má pomoci neziskovým sportovním organizacím, jež se potýkají s nárůstem cen energií, schválili zastupitelé. Projekt se nazývá Energie pro sport na území města Plzeň pro rok 2023. 

„Hlavním cílem nového dotačního programu je finanční podpora sportovních neziskových organizací, jež zajišťují aktivní využití volného času našich občanů, především pak dětí a mládeže. Je naším záměrem, aby se sportu v Plzni dařilo. Dlouhodobě plánujeme podporovat rozvoj všech sportovních klubů bez rozdílu,“ řekl radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek a dále informoval: „Plánujeme, že v tomto programu rozdělíme čtyři miliony korun. Minimální částka, o niž lze žádat, je 30 tisíc korun, maximální sto tisíc.“

Žadatelem může být organizace, která svou sportovní činnost vyvíjí na území města Plzně. Dále musí být vlastníkem nebo dlouhodobým nájemcem nemovitosti s odběrem energií napsaným na vlastní jméno. Zároveň musí prokázat, že oproti rokům 2021 a 2022 platí za energie minimálně o 30 procent více. Žádosti bude možné podávat elektronicky prostřednictvím aplikace dotace.plzen.eu od 17. do 28. dubna 2023.

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Renault Captur - Renault bez čekání
uniweb weby