Plzeň inovuje výuku. Školáci se budou vzdělávat pomocí virtuální reality

Exkurze do vesmíru nebo nebezpečný pokus v hodině chemie. To jsou jedny z mnoha příkladů využití virtuální reality, která míří v pilotním projektu na plzeňské základní školy, konkrétně na Boleveckou základní školu a 14. základní školu v Doubravce.

weby na míru UNIWEB

Město Plzeň tímto projektem chce žákům zprostředkovat nevšední zážitky a ozvláštnit výuku tak, aby si školáci osvojili vědomosti hravou formou. Pokud se projekt, na kterém odborníci pracovali bezmála rok, osvědčí, radnice počítá s jeho rozšířením i na další městské základní školy.

„Moderní technologie jsou v dnešní době součástí života a dětem jsou přirozeně mnohem bližší než nám, kteří jsme vyrůstali o pár desetiletí dřív. Chceme toho využít a v mnohem větší míře vřadit takové technologie do výuky. Virtuální realita nabízí neomezené možnosti, můžete si představit výlet do deštného pralesa v hodině biologie, exkurzi do 17. století v hodině dějepisu nebo se proměnit v krvinku putující po lidském těle. Vzdělávání pro nás vždy bylo, je a bude prioritou,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

Hlavním benefitem virtuální reality je bezesporu fakt, že školákům zprostředkuje zážitek konkrétní látky, který v místních podmínkách nelze realizovat. Kromě atraktivních exkurzí do vesmíru je čekají nevšední hodiny chemie. „Využití bychom určitě našli v mnoha předmětech. My jsme se rozhodli jít cestou chemie, a to z toho důvodu, že jde o oblast, kde výuka v nynější době bohužel nemůže být tak praktická, jak bychom si přáli. Díky tomuto projektu budou moci žáci pracovat alespoň virtuálně s látkami jako jsou kyseliny. Touto cestou bychom chtěli zvýšit zájem žáků o přírodní vědy a o to, jak funguje svět kolem nás,“ uvedla Lucie Kantorová, radní města Plzně pro oblast školství.

Podle Martiny Kupilíkové, ředitelky Centra robotiky Správy informačních technologií města Plzně, je projekt navržen tak, aby byl pro uživatele, tedy pedagogy i školáky, maximálně přívětivý. „Samozřejmě jsme připraveni na to, že učitelé mohou mít ze začátku obavy. My v Centru robotiky jsme připraveni být jim oporou a pomáhat jim v oblasti technické i metodické. Pro pedagogy navíc připravujeme ke každému pokusu pracovní a metodické listy, které mohou být další formou podpory, učební materiál pro žáky a podporu pro učitele.“

Na projektu město Plzeň spolupracuje se společností CIE Group, která je evropskou jedničkou ve tvorbě aplikací ve virtuální realitě v oblasti zdravotnictví a tréninku ve virtuální realitě v oblastech s vysokou mírou odbornosti. Podle ředitele firmy Marka Bárdyho trvala práce na výše zmiňovaném projektu téměř rok. „Bylo to náročné hlavně na koordinaci týmu a také vzhledem k celkovému pojetí aplikací. Museli jsme řešit jednak zábavný aspekt aplikace, ale zároveň dodržet principy vzdělávání. V současnosti je aplikace připravena pro ostrý provoz, jsme ale připraveni na další testování a případné inovace, tento proces bude probíhat takřka nepřetržitě tak, abychom mohli kontinuálně posouvat hranice možností.“ Marek Bárdy zároveň připomněl, že město Plzeň je první v Evropě, které implementovalo virtuální realitu jako standardní pomůcku do výuky na základních školách.

Město navíc vyjednalo licencování pro další využití na městských školách, a to nejen na nich. „Veškeré výukové programy, které firma v rámci virtuální reality ve výuce vytvoří, mohou být zdarma distribuovány také na všechny školy v kraji. Licence se přitom vztahuje i na programy, které budou vytvořeny pro jiného zadavatele, to znamená, že je město nemusí hradit, a přesto může používat,“ uzavřela radní Lucie Kantorová.

Fotogalerie
NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
uniweb weby