Plzeň, její organizace i další subjekty reagují a ruší akce - aktualizováno

Město Plzeň informuje občany o  mimořádném opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

První veřejné kluziště v Plzni

Tím se s účinností od 11. března 2020 až do odvolání uzavírají školy pro žáky základních škol, středoškoláky a studenty vyšších odborných škol. Kromě uzavírání škol se opatřením ministerstva s účinností od 18 hodin dne 10. března ruší i akce s účastí nad sto osob. Na rozhodnutí ministerstva reagují nejen město Plzeň, ale i jeho příspěvkové organizace, městské společnosti a další klíčové subjekty působící ve městě. 

Divadlo J. K. Tyla: Divadlo J. K. Tyla ruší všechny produkce plánované na všech třech scénách, tedy ve Velkém divadle, na Nové scéně i na Malé scéně. Vstupenky mohou diváci vracet od termínu neodehraného představení po dobu deseti pracovních dní v místě nákupu. V případě zakoupení vstupenek přes portál Plzeňská vstupenka se on-line platby a převody vrací automaticky na účet, ze kterého byly zaplaceny. Večerní divadelní pokladny budou uzavřeny, po tuto dobu je možné využít pokladnu předprodeje, Smetanovy sady 16, Plzeň, v pracovní dny od 9 do 18 hodin. Kompenzace s abonenty DJKT se bude řešit podle aktuální situace a délky tohoto opatření. V tuto chvíli Divadlo J. K. Tyla do odvolání zastavuje prodej vstupenek na všechna představení.

Divadlo ALFA v Plzni ruší všechna představení minimálně do 20. března. Vstupenky lze vrátit v místě zakoupení. Další program divadla bude upraven dle aktuální situace.

Plzeňská filharmonie: Plzeňská filharmonie a festival Smetanovské dny ruší své koncerty a kulturní akce až do odvolání. Vzhledem k zatím časově neohraničené platnosti výše uvedeného nařízení bude otázka kompenzace vstupenek za neuskutečněné koncerty řešena později. Plzeňská filharmonie bude prostřednictvím svých webových stránek, sociálních sítí a hromadných sdělovacích prostředků veřejnost informovat o možnostech náhradního řešení formou výměny vstupenek na pozdější koncerty či případného vrácení vstupného.

VODÁRNA PLZEŇ oznamuje, že s ohledem na zákaz pořádání veřejných produkcí s účastí nad 100 lidí ruší Den otevřených dveří dne 28. března 2020 v areálu v Malostranské ulici. Zároveň se až do odvolání ruší nasmlouvané veřejné exkurze v Úpravně vody na Homolce a na Čistírně odpadních vod v Jateční ulici.

Plzeňské městské dopravní podniky: Z důvodu mimořádných školních prázdnin nepojedou s platností od 11. 3. 2020 až do odvolání školní autobusové spoje či spoje autobusových linek s označením, že nejezdí o školních prázdninách. Kromě každodenního zvýšeného čištění vozů nově řidiči městské veřejné dopravy v zastávkách a na konečných stanicích otevírají všechny dveře, aby se ještě více snížilo riziko možného virového onemocnění.

Měšťanská beseda: Kulturní akce v Měšťanské besedě jsou až do odvolání zrušeny. V současné době probíhají jednání o náhradních termínech akcí. Diváky bude beseda o nových termínech akcí informovat e-mailem, pokud nakupovali vstupenky online a zadali svou adresu, a také prostřednictvím webových stránek a facebooku. V případech, kdy nový termín nebude návštěvníkům vyhovovat, budou moci požádat o vrácení vstupného. Společenské, vzdělávací a další akce, které v Měšťanské besedě pořádají nájemci sálů, budou od dnešního dne zrušeny při očekávané návštěvnosti nad 100 návštěvníků. Při nižším počtu návštěvníků bude o konání akce rozhodovat její pořadatel. Aktuálně se opatření týkají akcí s datem konání do neděle 15. 3. 2020 a nadále se budou řídit dalším vývojem situace a nařízeními vlády ČR až do jejich odvolání. Měšťanská beseda zároveň zastavila předprodej vstupenek na kulturní akce, které se konají do 22. března 2020.

Městský ústav sociálních služeb města Plzně: Městský ústav sociálních služeb města Plzně rozhodl, že kvůli možné nákaze koronavirem nebudou v jeho zařízení povoleny návštěvy. Opatření platí od 3. března do odvolání. „Z toho, co dosud o této nemoci víme, jsou senioři rizikovou skupinou, navíc mají často další přidružené nemoci, což nebezpečí těžšího průběhu onemocnění koronavirem ještě zvyšuje. V našich zařízeních je jich v současné době umístěno na 420 a my máme povinnost je před možnou nákazou koronavirem ochránit, jak to jen nejlépe jde,“ uvedl ředitel MÚSS Vladimír Chuchler. Doplnil, že zaměstnanci ústavu používají roušky, desinfekční prostředky a dodržují další přísná hygienická opatření.

Magistrát města Plzně: Dočasně zrušil všechna vnitřní školení, stejně tak nebudou zaměstnanci města až do konce března vysíláni na pracovní cesty. Ve všech objektech probíhá zvýšená desinfekce, výrazně zesílena je i na přepážkách. Město Plzeň ve spolupráci s charitou a případně dalšími pečovatelskými službami jsou připraveny pomoci zejména seniorům s obstaráním základních potravin. Do pomoci těmto lidem se zapojí i potravinová banka, kterou spravuje charita.

Západočeská univerzita v Plzni ruší až do odvolání kontaktní výuku, uzavírá také obě menzy. V souladu s mimořádným opatřením vlády ČR ruší také reprezentační ples, který se měl konat v sobotu 14. března, a všechny další akce s více než 100 účastníky.

Fakultní nemocnice Plzeň: Zákaz návštěv se týká všech pracovišť s  výjimkou:  
- Dětské kliniky a dětských oddělení ostatních oborů. Zákaz návštěv na dětské hematologickoonkologické oddělení stále platí.
-  Oddělení šestinedělí na Gynekologicko-porodnické klinice.
- Dále se zákaz návštěv netýká pacientů v terminálním stavu zařazených v kategorii „paliativní léčba“. U těchto případů bude personál  postupovat individuálně.

Mezi rušené akce na území města patří například Vyhlášení hudebních cen Žebřík 2019, které se mělo uskutečnit v pátek 13. března. Posun akce na pozdější termín už avizovali pořadatelé festivalu Blik blik, jenž se měl konat 26. a 27. března v Lobezském parku. Přerušen bude i festival Jeden svět.

Dle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ze dne 10. března zatím není potřeba, aby byly kvůli koronaviru zavírány restaurace, nákupní centra, wellnesscentra, bazény a podobná zařízení.

Městský obvod Plzeň 3 ruší tyto akce pro občany:

Jarní taneční vínek pro seniory, který se měl konat v pondělí16. 3. 2020 ve velkém sále v Alfě

Probíhající počítačové kurzy pro seniory na Střední škole informatiky a finančních služeb v Plzni s tím, že vedení střední školy úřad bude frekventanty z řad seniorů informovat o zrušení kurzů.

Vítání občánků až do odvolání.

Prodej zájezdů pro seniory dne 12. 3. s tím, že o náhradním termínu budou zájemci informováni prostřednictvím webových stránek obvodu.

Prodej zvýhodněných vstupenek do divadla a to dle momentální situace v době plánovaného prodeje vstupenek - zájemci informováni prostřednictvím webových stránek obvodu.

Probíhající Senior akademie je pozastavena do odvolání. Frekventanti akademie budou informováni MP (kontakty: Bc. Karel Zahut - zahut@plzen.eu; Bc.Vlčková Andrea, DiS.Bc.Andrea Vlčková, DiS. - vlckovaa@plzen.eu)

Západočeská galerie v Plzni ruší od 10. března 2020 veškeré doprovodné programy (přednášky, komentované prohlídky, koncerty apod.) až do odvolání.

Výstavy budou prozatím přístupné v běžné otevírací době, avšak v omezeném režimu pro zajištění hygienických doporučení.

Připravovaná výstava v Masných krámech Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM bude zpřístupněna v pátek 20. 3. 2020 bez zahajovací vernisáže, pokud do té doby nedojde k další změně režimu fungování organizace.

Poznámka redakce: hledáte oficiální stránky a oficiální zprávy města Plzně? Klikněte na stránku Zprávy z Plzně.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 11.03.2020 16:000 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby