Plzeň má dotační program pro sportovce a kluby

Radní města Plzně schválili nový dotační program. Má pomoci neziskovým sportovním organizacím, které se potýkají s nárůstem cen energií.

potisk adapt print

Jmenuje se Energie pro sport na území města Plzně pro rok 2023.
„Smyslem nového dotačního programu je podpora sportovních neziskových organizací, které zajišťují aktivní využití volného času především dětí a mládeže,“ řekl radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek. „Plánujeme, že v tomto programu rozdělíme čtyři miliony korun. Minimální částka, o niž lze žádat je 30 tisíc korun, maximální sto tisíc,“ informoval dále Tomáš Morávek.
Žadatelem může být pouze organizace, která svou sportovní činnost vyvíjí na území města Plzně a musí být vlastníkem nebo dlouholetým nájemcem nemovitosti s odběrem energií napsaným na vlastní jméno.

Zároveň musí prokázat, že za energie nyní platí minimálně o 30 procent více než v roce 2021 nebo 2022. Nový dotační program bude vyhlášen už 15. března 2023. Žádosti bude možné podávat elektronicky prostřednictvím aplikace dotace.plzen.eu od 17. do 28. dubna 2023

Dotace podpoří sportovní subjekty

Přes 18 milionů korun rozdělí město Plzeň sportovním klubům a hendikepovaným sportovcům v rámci dotačního titulu Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2023. Finance získá celkem 146 žadatelů z rozpočtu Odboru sportu Magistrátu města Plzně. Poskytnutí neinvestiční dotace odsouhlasila Rada města Plzně, schvalovat ji ještě na svém zasedání budou 23. března zastupitelé.

„Cílem programu je finančně podpořit konkrétní sportovní subjekty, které sídlí v Plzni. Zároveň je smyslem pomoci neziskovým organizacím, které mají omezenou možnost získání peněz z vlastních zdrojů a činnosti, a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času především dětí a mládeže,“ vysvětlil Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.

Peníze z městského rozpočtu poputují kompletnímu spektru sportovců, od velkých subjektů, jakým je například Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň nebo Tělovýchovná jednota Skvrňany Plzeň, až po menší žadatele, tedy třeba kluby karatistů, horolezců nebo judistů a podobně.

„Mezi plzeňské sportovce chceme rozdělit celkem 18 milionů 120 tisíc korun. Nevyčerpaná finanční alokace ve výši 380 tisíc  využita na nový dotační titul na přímou podporu individuálních sportovců, reprezentantů České republiky,“ upřesnil radní Morávek.

Dotační program vyhlásil Odbor sportu Magistrátu města Plzně 7. října 2022 na úřední desce, webových stránkách města a na sportovním portále města. Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 31. ledna 2023. K tomuto termínu přijal Odbor sportu MMP 155 žádostí. Ty, které nesplnily kritéria, byly vyřazené.

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

Renault Captur - Renault bez čekání
uniweb weby