Plzeň dál proměňuje lokalitu Plac, plánuje i další byty, např. na Světovaru

Plzeň dokončila opravu domu na adrese Plachého 52. Pokračuje tak v přeměně dříve problémové lokality Plac v ulicích Korandova – Plachého, kterou odstartovalo v roce 2016.


V září 2018 začalo občanům sloužit 50 bytů v Plachého ulici číslo 42, 44, 46 a 48 a nyní to bude dalších 14 bytů v Plachého 52. V lokalitě navíc připravuje projekt i Městský obvod Plzeň 3, jenž chce pokračovat v přeměně území vedle areálu škodovky, a to revitalizací vnitrobloku Korandova/Plachého.

„Dokončili jsme rok trvající rekonstrukci domu Plachého 52. Jedná se o bývalý objekt městské ubytovny se šesti nadzemními podlažími. Celkové náklady jsou 21,65 milionu korun včetně DPH. Vzniklo 14 nových samostatných bytových jednotek s vlastním příslušenstvím o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

„Před celkovou rekonstrukcí nebyl o byty v této lokalitě zájem. To se ale změnilo s celkovou proměnou oblasti, která ještě nekončí. V roce 2018 začalo sloužit celkem 50 bytů o rozloze 1+1 a 1+kk. Kromě bytů byly vybudovány v přízemí domů kancelářské prostory a komerční prostory pro prodejny. Náklady činily 44 milionů korun a město je zaplatilo ze svého rozpočtu. Nyní občanům začne sloužit dalších 14 bytů. Tím ale město s výstavbou bytů nekončí. Plzeň připravuje další stovky bytů ve 12 lokalitách. Pro některé z nich již máme vizualizace. Jsou to například dva bytové domy na Světovaru, dále zástavba proluky Na Jíkalce a zástavba proluky Plachého,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek primátora Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

„Pro naši společnost ROADFIN STAVBY s. r. o. byla tato zakázka jednou z dalších akcí realizovaných pro město Plzeň. V tomto případě se nejednalo o novostavbu, nebo rekonstrukci či přístavbu školy, ale o kompletní rekonstrukci bytů včetně dodání základního vybavení. Součástí zakázky bylo i vybudování nové přístavby s výtahovou šachtou, což také zásadně zvýší komfort nových nájemníků. Chceme poděkovat všem našim smluvním partnerům a zaměstnancům za vzornou spolupráci, z níž vzešel další úspěšně realizovaný projekt,“ řekl za společnost ROADFIN STAVBY s. r. o. jednatel Václav Kotěšovec.

Celková přestavba Plachého 52 zahrnovala nejen uzpůsobení dispozice domu, ale také kompletní výměnu nevyhovujících stropních konstrukcí. „Při přestavbě byly vybudovány nové technické šachty, upravena elektro instalace, jsou nové podlahy, okna. Celý objekt jsme zateplili a má novou fasádu, která stylem a barevností zapadá k ostatním již rekonstruovaným domům. U hlavního vchodu ze dvora je nový výtah. Celý objekt je napojen na centrální zdroj vytápění. Všech 14 bytů jsme vybavili kuchyňskými linkami. Byty 1+kk mají podlahovou plochu cca 25 m2, 2+kk cca 45 m2 a byty 3+kk cca 65 m2,“ popsal rekonstrukci Jan Souček, vedoucí oddělení správy Bytového odboru Magistrátu města Plzně, který měl stavbu na starosti.

„V prvním nadzemním podlaží budou dva byty o dispozicích 2+kk, které budou sloužit k přechodnému ubytovávání. Budou určeny pro lidi, kteří se dostali do náhlé životní situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a potřebují bydlení na přechodnou dobu a čas k tomu, aby si našli nový domov. V průběhu bydlení jim bude nabízena podpora sociálních pracovníků magistrátního odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování tak, aby byl byt jen přechodným bydlením a co nejdříve se mohli stěhovat do nového trvalého bydlení. Tyto dva byty město vybaví i potřebným mobiliářem,“ upřesnil Jakub Václavů, vedoucí oddělení sociálního začleňování uvedeného odboru.

„Další čtyři byty s dispozicemi 1+kk a 2+kk umístěné v prvních dvou nadzemních podlaží budou obsazeny novými nájemci ve spolupráci s neziskovými organizacemi Naděje a Ledovec poskytujícími sociální služby v Plzni. Ty vyberou nové nájemce z řad svých klientů a budou je podporovat v zabydlení a v průběhu bydlení,“ dodal náměstek David Šlouf.

Ve třech zbylých podlažích vzniklo celkem osm bytů o dispozici 2+kk a 3+kk, které jsou vyčleněné pro mladé páry s dětmi a samoživitelky/e do dosažení 36 let věku. Z přihlášených zájemců s tzv. registrací na dostupné bydlení jsou v současné době, v rámci probíhajícího výběrového řízení, oslovováni potenciální budoucí nájemci těchto bytů. Měsíční nájemné v těchto bytech bude ve standardní výši 92,07 Kč za metr čtvereční.

„Kromě rekonstrukce domů v Plachého ulici město Plzeň v červenci tohoto roku zahájilo kompletní revitalizaci bytových domů Korandova 7, 9 a 11, kde vznikne celkem 39 bytů. Kromě bytů dojde ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3 k modernizaci a rozšíření kapacity 16. mateřské školky. S dokončením oprav těchto domů počítáme ve druhé polovině příštího roku,“ uzavřel náměstek David Šlouf.

Městský obvod Plzeň 3 má již připravený plán revitalizace vnitrobloku Korandova/Plachého. V červenci plán občanům představilo vedení centrálního obvodu. Jde o akci navazující na rozsáhlou rekonstrukci domů ve vlastnictví města. Stávající vnitroblok je celkově neupravený a za hranicí své morální i technické životnosti. Vnitroblok je bohužel zatížen stavbami středotlakého plynovodu, vedením vysokého napětí a nevzhlednými garážemi při vstupu. Po jejich případném získání do majetku města, je navrženo v budoucnosti, tyto garáže odstranit. To jsou zásadní limity pro využití a řešení tohoto území. „V rámci řešení revitalizace vnitrobloku je preferováno jeho celkové zklidnění vůči stávajícímu stavu s velkým důrazem na relaxační a sportovní vyžití obyvatel a návštěvníků. Studie proto počítá s parkovacími místy jen ve vstupní části vnitrobloku a v další jsou již jen místa pro invalidy a parkoviště K+R pro vystupování a nastupování dětí z 16. mateřské školy. V centrální části vnitrobloku je navrženo dětské hřiště a dvě sportovně relaxační plochy pro větší děti a dospělé. V nejzadnější části najdeme klidovou zónu se zelení a mobiliářem pro odpočinek a komunitní setkávání. Dalším zajímavým prvkem by se mohla stát multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem pro volnočasové kolektivní sporty,“ informoval Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Plzeň pokračuje v plánování výstavby dalších stovek městských bytů


Město Plzeň pokračuje v další výstavbě městských nájemních bytů. Pro 12 lokalit ve vlastnictví města, které magistrát na území krajské metropole vytipoval, se zpracovávají zastavovací studie a některé z nich včetně vizualizací už má město k dispozici. Jedná se o výstavbu dvou bytových domů v areálu Světovar, kde by bydlení v 74 bytech mohli najít mladé rodiny, senioři nebo osoby se sníženou pohybovou schopností. Dalších 15 startovacích bytů pro mladé vznikne zastavěním dvou proluk v ulicích Plachého a Na Jíkalce. V Kreuzmannově ulici by mohl vyrůst polyfunkční dům zejménataké pro mladé rodiny.


„Plzeň zkolaudováním 179 bytů v Zátiší a nových bytů v Plachého 52 se stavbou městského nájemního bydlení neskončila. Nadále připravujeme plány na výstavbu bytových domů pro konkrétní cílové skupiny obyvatel města. Jedná se zejména o nejvíce ohrožené osoby bytovou nouzí, tedy o mladé lidi do 35 let a seniory, tedy ty, kteří jsou na začátku a na konci své pracovní kariéry. V první etapě Rada města Plzně schválila osm lokalit, kde pracujeme na projektové přípravě přibližně 400 nových bytů. Pro pět z nich už máme vizualizace a zastavovací studie hotové. Ty počítají s výstavbou dvou bytových domů v areálu Světovar, se zastavěním nevyužívané proluky Na Jíkalce a v ulici Plachého a s využitím pozemku v Kreuzmannově ulici pro stavbu dvou bytových objektů. Ve druhé etapě jsme vybrali čtyři další místa, u kterých studie zjistí, zda je možné v území zahájit bytovou výstavbu. Zde by mohlo do pěti let vzniknout dalších 200 bytů,“ uvedl David Šlouf,náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

Město se s novou výstavbou zaměřuje na tyto lokality: Světovar, Plachého, Na Jíkalce, ulice Na Kovárně, Tylova – Korandova, Domažlická – Vejprnická, Pod Záhorskem a v Liticích. Pro další možnou výstavbu prověřují studie proveditelnosti tato místa: ulice Boetingerova, Divadelní, Pařížská a křižovatka Vejprnická – Skvrňanská.

„Kromě novostaveb pracujeme na rekonstrukcích stávajících bytů. K úpravám nájemních městských bytů dojde v ulicích Kotkova, Kalikova, Smetanovy sady, Thámova, Bolzanova nebo Tělocvičná,“ doplnil náměstek David Šlouf.

K dispozici již má město vstupní studie a vizualizace pro následující výstavbu:

Bytový dům v areálu Světovar, zástavba lokality A5

Studie počítá s výstavbou bytového domu s celkem 40 byty (20 bytů o velikosti 1+kk, 20 bytů o velikosti 2+kk) s balkony, sklepními prostory, technickou místností a dalším zázemím (kolárna, kočárkárna). V domě vzniknou také dvě komerční plochy přístupné z Koterovské ulice. Vybuduje se 38 parkovacích stání (převážně v podzemní garáži) a dvě parkovací stání na ulici s nabíječkou pro elektroauta. Některé byty jsou navrženy také s ohledem na možný požadavek bydlení pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu – velké koupelny s prostorným sprchovým koutem, dostatečný prostor kolem WC, minimum dveří.

Navržený objekt se nachází v zastavěném a zastavitelném území města mezi ulicemi Koterovská, Slovanská alej a Sladová, studie proveditelnosti počítá s domem o pěti nadzemních podlažích s výraznými zelenými prvky na fasádě v betonové stěrce s 3D reliéfem, dále se zelení na terasách a lodžiích. Ploché střechy jsou řešeny s extenzivní zelenou skladbou, která zlepšuje mikroklima, zachycuje dešťovou vodu, prach a nečistoty z ovzduší, snižuje hladinu hluku v zástavbě. Na střeše podzemního patra směrem do vnitrobloku je navržena klidová pobytová zahrada, která dále navazuje na komunitní zahradu pro obyvatele domu.

Bytový dům v areálu Světovar, zástavba lokality E

Druhý navržený dům bude podle studie proveditelnosti situován naproti výše popsanému domu podél Koterovské ulice. Mezi domy vznikne nová ulice. Dům s pěti nadzemními podlažími počítá se 34 byty (14 bytů o velikosti1+kk, 20 bytů o velikosti 2+kk), 35 parkovacími místy v objektu a třemi parkovacími stáními na ulici s nabíječkou pro elektroauta. Bytový dům počítá se sklepními prostory,technickou místností a dalším zázemím (kolárna, kočárkárna).

Dům je navržen se zelenou střechou, zelení na římsách a vertikální zelenou fasádou, která zabraňuje přehřívání a sálání tepla z budovy, hospodaří s jímanou dešťovou vodou, pohlcuje hluk z okolí, snižuje prašnost a vytváří výrazný estetický prvek. Obyvatelé domu budou mít k dispozici klidovou pobytovou zahradu ve vnitrobloku a střešní zahradu s pergolou.

Bytový dům v lokalitě Zátiší, Kreuzmannova ulice

Jedná se o polyfunkční dům skládající se ze dvou objektů spojených propojovacím krčkem, kdy jeden objekt má přízemí a první nadzemní podlaží, druhý pak přízemí a dvě nadzemní podlažní patra. Byty jsou určeny zejména pro mladé nájemníky a mladé rodiny. Celkem se v obou objektech nachází 23bytů o velikosti 1+kk, 1+1, 2+kk a 3+kk o velikosti 48–66 m2. Samozřejmostí jsou ke každému bytu sklepní kóje o velikosti 9–11 m2. Projekt má v sobě zakomponovanou nejen zelenou střechu, ale i zelené ochozy balkonů, takže se efektivita snoubí s atraktivností.

Startovací byty, zástavba proluky v ulici Na Jíkalce

Vstupní studie navrhuje zastavit proluku v ulici Na Jíkalce bytovým domem s 10 startovacími byty pro mladé (6 bytů o velikosti 2+kk, 4 byty o velikosti 3+kk). Dům s  šesti nadzemními podlažími svou výškou naváže na sousední objekty. Svým obyvatelům nabídne kromě bytů i sklepní prostory, technickou místnost a další zázemí (kolárnu, kočárkárnu), šest parkovacích stání v objektu a pět parkovacích míst na vedlejším pozemku. Charakteristická pro dům budou velkoplošná francouzská okna, hlavní vstup a poslední patro jsou navrženy s dřevěným fasádním obkladem. Obyvatelé bytů v druhém nadzemním patře mají navrženy do vnitrobloku přímo přístupné zahrádky, ostatní byty pak balkony a terasy. Střechy domu jsou opět projektovány s extenzivní zelenou skladbou díky skvělým technickým a dalším vlastnostem.

Startovací byty, zástavba proluky v ulici Plachého

Studie proveditelnosti navrhuje zástavbu proluky v Plachého ulici bytovým domem s pěti startovacími byty pro mladé (dva byty o velikosti 2+kk, tři byty o velikosti 3+kk). Navržený dům má jedno podzemní patro (částečně zapuštěný suterén) a tři nadzemní podlaží. Byty disponují balkony nebo lodžií, obyvatelé mohou využívat také sklepy, čtyři parkovací stání pro auta a střešní terasu. Právě plochá střecha domu je opět řešena částečně s extenzivní zelenou skladbou, ve zbytku střechy studie počítá s vytvořením zahrady pro obyvatele domu.


Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby