Plzeň naplnila koncepci sportu do roku 2020

Město Plzeň je dlouhodobě spojováno se sportem, a to nejen profesionálním, ale i díky každodenní nabídce sportovních aktivit se sportem volnočasovým.

weby uniweb

Sport patří mezi priority města a vedení krajské metropole bylo jedním z prvních v České republice, které vyčlenilo sport do samostatného odboru magistrátu města s vlastní koncepcí a finanční alokací. Základním dokumentem k rozvoji této oblasti byla do konce loňského roku Koncepce sportu v Plzni do roku 2020. Ta byla naplňována skrze vytvořené akční plány, ty byly buď jednoleté nebo dvouleté. Posledním akčním plánem byl ten na roky 2019 a 2020. Jeho vyhodnocení i vyhodnocení celé koncepce vzali na vědomí radní města.

„Plzeň si ve světě zajistila své renomé nejen díky pivu, ale také především zásluhou sportovních úspěchů našich klubů a sportovců. Pravidelně máme vítěze nejvyšších národních lig v nejsledovanějších sportech, jako je fotbal, hokej, házená. Máme vítěze nejprestižnějších tenisových turnajů, medailisty olympijských her, mistry Evropy i světa. Tyto úspěchy chceme umožnit zažít i dalším našim generacím, proto přistupujeme k oblasti sportu velmi svědomitě,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký, do jehož gesce spadá oblast sportu.

Koncepce sportu v Plzni do roku 2020 měla nastavené následující priority města: organizovaný sport a výchova sportovců, zdatnost a zdravotně preventivní pohybové programy, kvalita života, sportovní cestovní ruch a sportovní programy sociální inkluze. „Jednotlivé priority byly naplňovány specifickými cíli, kterými se staly: vybudování moderní, dostupné a otevřené sportovní infrastruktury, spolupráce se sportovními kluby a podpora jejich činnosti, vytváření podmínek pro spojení vzdělávání a sportu a rozvíjení tedy školního sportu, zlepšení podmínek pohybové rekreace a kvality života v Plzni, propagace města prostřednictvím sportovních událostí, vytvoření programu sociální inkluze, zlepšení informovanosti obyvatel Plzně o sportovním dění. Dále to byla spolupráce s akademickou sférou a získávání díky tomu objektivních informací o sportovní činnosti, spolupráce s Českým olympijským výborem a dalšími národními sportovními autoritami a zajištění efektivní finanční podpory rozvoje sportu v Plzni,“ vysvětlil první náměstek Roman Zarzycký a dodal: „Jednotlivé cíle a opatření koncepce do roku 2020 byly převážně naplněny, u některých cílů byla stanovena průběžná opatření, což znamená, že jejich splnění neznamená ukončení a jejich další existence je promítnuta do nové koncepce.“

„Nad rámec stanovených priorit v koncepci bylo pro město nutné vypořádat se zejména s přechodem státní agendy v oblasti sportu pod Národní sportovní agenturu a vytvoření rejstříku sportu. Obě tyto změny měly významný dopad do fungování a podpory sportu na území města,“ doplnil Přemysl Švarc, vedoucí magistrátního odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání.

V rámci cíle vybudování moderní, dostupné a otevřené sportovní infrastruktury město proinvestovalo v období od 2016 do 2020 rekordní částku převyšující 800 milionů korun, tím se Plzeň stala jedním z nejvíce investujících měst do vlastní sportovní infrastruktury v České republice. Město vlastní 13 sportovních zařízení. „Například jsme vybudovali ve Sportovním areálu ve Skvrňanech nový sportovní areál včetně přírodního fotbalového hřiště a tréninkového hřiště s umělým povrchem, ve sportovním areálu ve Štruncových sadech jsme opravili hlavní tribuny a objekt Brány borců. Atletický stadion města Plzeň získal novou tréninkovou tartanovou rovinku, vyměněný povrch atletického oválu, přístavbu rozcvičovny. Na Slovanech jsme vybudovali moderní víceúčelovou tréninkovou halu. Plavecký areál na Slovanech má nový dětský výukový bazén a zrealizovali jsme novou vstupní halu s recepcí včetně sociálního zázemí. Obrovskou změnou prochází Sportovní areál Prokopávka, kdy právě probíhá první fáze přestavby. Na Zimním stadionu jsme vybudovali nové tréninkové hřiště mezi první a druhou ledovou plochou, vystavěli jsme ubytovací zařízení pro žáky hokejové akademie nebo jsme vystavěli nové tribuny,“ řekl Roman Zarzycký.

„V rámci zlepšení podmínek pohybové rekreace a kvality života v Plzni a platnosti ukončené koncepce byly realizovány rekonstrukce a modernizace hřišť a tělocvičen při základních školách. V rámci dostupnosti sportovních areálů se daří navyšovat počet sportovních areálů při základních školách, které jsou otevřeny po ukončení školní výuky veřejnosti. Podařilo se vystavět nejméně jedno workout hřiště v každém z městských obvodů. Důraz byl kladen i na rozvoj greenways a cyklostezek k jejich zkapacitnění a rozšíření sítě včetně propojení páteřních cyklostezek. Spolupráce je taktéž s jednotlivými městskými obvody na vytvoření sítě páteřních cyklostezek a vytvoření volnočasových sportovních zón. Modernizovány byly volnočasové sportovní areály ve vlastnictví městských obvodů, tj. Škoda sportpark a Škodaland,“ uvedl Přemysl Švarc.

„Plzeň má již schválenou novou Koncepci sportu města Plzně na léta 2021 až 2030. Nová koncepce navazuje na stávající, ale také vychází z nových zákonů a trendů ve společnosti. Jedná se o koncepční materiál v oblasti sportu, ale také sportovní infrastruktury. Předpokladem plnění koncepce je i nadále tvorba akčních plánů každé dva roky. Ty jsou nutné, aby bylo možné řešit krátkodobá opatření a zároveň docházelo k plnění cílů stanovených v koncepci,“ dodal první náměstek primátora Roman Zarzycký.


FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby