Plzeň navýší dotace v sociální oblasti o půl milionu korun

Město Plzeň zvýší v dotačním programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2020 alokovanou částku ze současného 1,5 milionu na dva miliony korun.

Cílená propagace v Plzni

Chce přidat peníze do oblastí, které se věnují podpoře dobrovolnické činnosti, aktivnímu životu seniorů a podpoře mobilní specializované paliativní péče nebo domácí péče. Navýšení finančních prostředků dotačního programu schválila Rada města Plzně.

V letošním roce obdržel Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně celkem 42 žádostí na 56 jednotlivých projektů v celkové výši 3,603 milionu korun. Tyto žádosti reagovaly na vypsaných devět dotačních oblastí, přičemž na podporu dobrovolnictví, aktivní život seniorů a podporu mobilní specializované paliativní péče nebo domácí péče alespoň částečně cílí 22 projektů v objemu 1,725 milionu korun.
 
„Navýšením dotace chceme podpořit dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí. Aktuální situace ohledně šíření nemoci COVID-19 ukazuje, že koordinovaná dobrovolnická činnost je výraznou posilou zdravotnických, sociálních a dalších služeb. Navíc není jisté, jak dlouho bude tato krizová situace trvat. Tím je vytvářen velký tlak na organizace poskytující dobrovolnické služby,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Připomněla, že by také bylo vhodné udržet aktivní osoby u dobrovolnické činnosti i po ukončení nouzového stavu. „Podpora organizací pracujících s dobrovolníky tomu může napomoci,“ dodala.

Navýšení je dále určeno pro projekty, které cílí na budoucí obnovu aktivního života seniorů. „Senioři jsou nejvíce ohroženou skupinou nemocí COVID-19. V současné době došlo k utlumení veškerých volnočasových, vzdělávacích a sportovních aktivit. Je proto důležité seniory znovu aktivizovat hned, jak to situace dovolí, proto je nezbytné podpořit co nejvíce činností, které jsou zaměřeny na tuto cílovou skupinu,“ doplnila Alena Hynková, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb. 

Město chce také podpořit mobilní specializovanou paliativní péči a domácí péči. „Poskytování lékařských a sociálních služeb v terénu je nezbytnou součástí systému lékařské péče a pomáhá odlehčit jak nemocničním zařízením, tak pečujícím osobám. Navíc díky zvýšené alokaci dotačního programu nedojde k velkému krácení projektů mimo zmíněné priority,“ dodala Alena Hynková.

Navýšením alokace dotačního programu nevzniknou městu nové výdaje. Uspoří je mimo jiné i na provozu autobusů do Centra pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu, které magistrátní odbor sociálních služeb v době nouzového stavu přestal provozovatKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka