Plzeň podpoří kulturní akce i organizace

Mezi organizátory kulturních akcí budou rozděleny téměř dva miliony korun. Na svém čtvrtečním jednání o tom rozhodli zastupitelé města Plzně.


Finance jsou poskytnuty v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2024. 

„V Plzni máme už téměř čtvrt století propracovaný dotační systém finanční podpory pro místní kulturu. Podporujeme široké aktivity zejména neziskových organizací a nekomerčních kulturních akcí a činností prostřednictvím několika dotačních programů, včetně dlouhodobých. Jednoleté granty slouží především k oživení kulturního dění ve veřejném prostoru Plzně,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.

„Zastupitelé nyní schválili poskytnutí podpory například pro Večery vážné hudby v Proluce, pro uskutečnění Bohemia JazzFestu, pro slavnostní večer udílení hudebních cen Žebřík, pro pořádání festivalu Náplavka k světu a pro mnoho dalších akcí, které se v Plzni uskuteční do konce tohoto roku. Jsou to akce tradiční, které k Plzni patří už po desetiletí, i akce nové. Nyní poskytneme dotace v celkové výši 1,986 milionu korun na sedmnáct kulturních akcí. Už letos v únoru rozhodla Rada města Plzně v rámci tohoto jednoletého grantu poskytnout finanční podporu dalším dvaceti čtyřem akcím, tehdy bylo rozděleno 1,077 milionu korun,“ informovala Eliška Bartáková.

Z Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů v roce 2024 bude na základě rozhodnutí zastupitelů například poskytnuto 200 tisíc korun na pořádání Večerů vážné hudby v Proluce Agentuře Nashledanou, 150 tisíc korun společnosti ArtProm na Inspiral Garden, stejnou sumu dostane společnost Bohemia JazzFest na uskutečnění plzeňského večera stejnojmenného festivalu či společnosti Grafia na uskutečnění Víkendu otevřených ateliérů. Organizace Post Bellum získá také 150 tisíc korun na projekt Sametová svoboda: Divadlo Paměti národa, dále patří dotace například Západočeské galerii v Plzni na uskutečnění dvou výstav – celkem 175,5 tisíc korun – a dalším.

Na základě schválení Rady města Plzně byla udělena dotace například Kapele pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO, která získala 30 tisíc korun na cyklus promenádních koncertů. Biskupství plzeňskému přispěje město na dvě akce – Noc kostelů a Pohádkové náměstí celkem 47,5 tisíc korun. Dále bylo z rozhodnutí rady přiděleno například 52,3 tisíc korun Západočeskému muzeu v Plzni na výtvarné edukační programy a další aktivity či 65 tisíc korun Západočeské univerzitě v Plzni na pořádání sympozia o Jiřím Trnkovi a dalším organizacím.

Plzeň podpoří kulturní subjekty

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací v celkové výši 735 tisíc korun pro pět žadatelů, a to v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2024 z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně. Titul je určený pro subjekty, které nejméně po dobu jednoho roku před podáním žádosti provozují činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity Plzeňanů.

„Organizace Alliance française de Plzeň obdrží 70 tisíc korun. Ročně pořádá minimálně 50 kulturních akcí, a to od velky´ch, dnes již tradičních festivalů Bonjour Plzeň! nebo Dny frankofonie, po menší pravidelné akce pro nejrůznější cílové skupiny, např. literární večery nebo Chvilka s pohádkou,“ popsala Eliška Bartáková, radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče.

„Spolku CONEXIS poskytneme 125 tisíc korun, subjektu GOSKOBELA 195 tisíc korun, Plzeňskému lidovému souboru Mladina rovněž 195 tisíc a Spolku Klubu přátel Divadla PLUTO 150 tisíc korun,“ doplnila radní.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka