Plzeň podpoří novým dotačním titulem zdravotní péči a svozové služby

Zastupitelstvo města Plzně schválilo finanční podporu 12 subjektům ve výši 9,6 milionu korun z rozpočtu Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně na Podporu zdravotní péče a svozové služby na letošní rok.

weby uniweb

„Náš nový dotační program Podpora zdravotní péče a svozové služby vznikl letos proto, že určité sociální služby se v rámci svého poskytování neobejdou bez zdravotní složky. Vzhledem k tomu, že není možné hradit náklady za poskytování zdravotní péče z finančních prostředků určených na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je naší snahou nabídnout poskytovatelům možnost úhrady části nákladů na zdravotní a svozové služby pomocí speciálního dotačního programu. Ale i v minulosti docházelo k finanční podpoře těchto služeb ze strany města, a to v rámci jiných dotačních titulů, případně individuálně podaných žádostí o dotaci,“ vysvětlila Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Podporu od města obdržely Baculus – domov poklidného stáří Vejprnice ve výši sto tisíc korun, Centrum Hájek 115 tisíc korun, Clementas Janovice – domov se zvláštním režimem 40 tisíc korun, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 154 tisíc korun, Diecézní charita Plzeň na zdravotní péči v Domově sv. Alžběty 806 tisíc korun, Domov – plzeňská hospicová péče 300 tisíc korun, Domovinka – sociální služby 200 tisíc korun. Nejvyšší podporu obdrží Hospic sv. Lazara na hospicovou a paliativní péči – 2,7 milionu korun a Městská charita Plzeň 3,85 milionu korun. Finance budou použity na zdravotní péči v Domově sv. Aloise a Domově pro seniory sv. Jiří. Poliklinika Bory na ordinaci pro osoby bez domova a cizince získá 750 tisíc korun, Sdružení občanů Exodus 85 tisíc korun a Senior residence Terasy půl milionu korun.

Dotační program zastřešuje 4 základní priority:
a) Podpora zdravotní péče ve vybraných zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionáře)
b) Fakultativní služba doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby
c) Hospicová a paliativní péče (všechny formy poskytování)


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz 2022

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band
uniweb weby