Plzeň podpoří opravu Kestřánkovy vily i nejstaršího zděného domu

Zastupitelstvo města Plzně schválilo další podporu ve výši 770 tisíc korun pro vlastníky čtyř nemovitých kulturních památek v péči o jejich nemovitosti.

SEO UNIWEB

A to účelově podmíněnou dotací z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.

„Zastupitelstvo města Plzně schválilo již v květnu podporu ve výši 990 tisíc korun na opravu čtyř nemovitých památek, v červnu pak částku 1,88 milionu korun pro majitele devíti nemovitých kulturních památek. Nyní schválilo udělení dotace pro majitele dalších čtyř nemovitých kulturních památek. Jednou z opravovaných památek, na které nyní město přispěje, je také velmi cenná, architektonicky zdařilá, čistě secesní Kestřánkova vila v Lochotínské vilové čtvrti,“ vysvětlila náměstkyně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá oblast památková péče, a dodala, že obce mohou dle zákona o státní památkové péči v odůvodněných případech poskytovat příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou nemovitých kulturních památek.

Vila Marie (Kestřánkova vila) v Lochotínské vilové čtvrti: získá 200 tisíc korun na provedení III. etapy restaurátorské opravy secesní rostlinné štukové výzdoby exteriéru objektu Karlovarská 70. „Jedná se o jednu z prvních secesních vil na našem území. Postavena byla v roce 1897 a autorem je plzeňský rodák Franz Krásný, absolvent architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění. Byl žákem Otty Wagnera. V době, kdy vila vznikala, navíc Krásný pracoval ve společném ateliéru se svým spolužákem a později evropsky významným architektem Josefem Hoffmannem, který mohl mít na podobu domu také určitý vliv. Vila je nesporně nejcennější secesní památkou v Plzni,“ vysvětlil Karel Zoch, vedoucí magistrátního odboru památkové péče. Vila v období socialismu zpustla, v polovině 90. let 20. století provedl vlastník velmi diskutabilní rekonstrukci. Nynější vlastník se rozhodl pro provedení pečlivé etapovité opravy vily.

Škodův dům: na montáž 14 kusů dřevěných slohových oken ve druhém a třetím nadzemním patře uličního průčelí v rámci první etapy výměny oken domu získá majitel od města 200 tisíc korun. Jedná se o objekt na rohu Klatovské 8 a Tylově 1 v Plzni. „Škodův dům na Klatovské byl postaven ve stylu romantického historismu s gotizujícími prvky v roce 1860 podle návrhu vídeňského architekta Moritze Hinträgera. Jde původně o soukromý palác, který je pojmenovaný podle rytíře Emila Škody, jenž zde bydlel. Jeho nedílnou a architektonicky shodně řešenou nárožní součástí je stávající městský dům čp. 2090. Charakteristickou součástí vzhledu fasád jsou historizující dřevěná okna, na které město nyní přispěje,“ popsala náměstkyně Eliška Bartáková.

Tepelský dům: 120 tisíc korun získá majitel nemovitosti ve Zbrojnické ulici 6 na II. etapu opravy pavlače ve II. nadzemním patře. Ta bude spočívat v opravě tří kusů historických oken, výměně nepůvodních výplní otvorů, tedy sedmi kusů oken a jednoho kusu dvoukřídlových dveří za repliky původních, historických. S tím souvisí úprava velikosti otvorů. Majitel zároveň provede opravu fasádních omítek ve druhém nadzemním patře. „Tepelský dům je velmi hodnotnou nemovitou kulturní památkou v Městské památkové rezervaci Plzeň. Jde o nejstarší zděný dům v Plzni. Za nejstarší písemný doklad je považována zpráva z roku 1407. Výstavba jeho jádra sahá až k založení města v závěru 13. století. Stavební řešení domu na dochovaném půdorysu a stavební parcele souvisí s jeho držením Tepelským klášterem premonstrátů od druhé poloviny 15. století do konce 17. století, podle kterého je dům pojmenován. Městský dům v sobě uchovává bohatou stavební historii včetně podstatné barokní přestavby v roce 1712 a později klasicistní úpravy ze závěru 18. století včetně uličního průčelí,“ připomněl Karel Zoch.

Patricijský nárožní dům na náměstí Republiky 5 – Rooseveltova 1: je nemovitou kulturní památkou. Jeho majitelé obdrží částku 250 tisíc korun na výrobu a montáž dvanácti kusů dřevěných slohových oken do dvorního průčelí v rámci první etapy rekonstrukce dvorní fasády domu. „Jedná se o architektonicky i památkově mimořádně hodnotný palácový dům s dochovanými vzácnými interiéry, zejména z období renesance, kdy dům přestavěl autor plzeňské radnice – italský architekt Giovanni de Statia. V rámci historického jádra patří tento dům k nejvýznamnějším objektům. Stávající neslohová dvorní okna z období socialismu nekorespondují s původním řešením fasády, navíc jsou již v nevyhovujícím technickém stavu. Jejich výměna za nová dřevěná slohová okna bude prvním krokem opravy dvorní fasády, která je v mimořádně špatném technickém stavu. Nová okna navíc ochrání i interiéry s velmi cennými malovanými renesančními a barokními dřevěnými stropy,“ uzavřela náměstkyně Eliška Bartáková.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Uniweb weby

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb