Plzeň podpoří organizace pomáhající lidem v nouzi

Město Plzeň prostřednictvím Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování vyhlásilo dotační program s názvem Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2024.

Cílená propagace v Plzni

Jeho cílem je podpořit organizace, které na území města poskytují sociální a podpůrné služby. Vyhlášení dotačního programu schválila Rada města Plzně na svém jednání 15. února 2024. Město v tomto programu rozdělí minimálně 2,5 milionu korun, objem poskytnuté dotace záleží na počtu přijatých žádostí, požadovaných částkách na projekty a rozpočtu.  

„Obdobný dotační titul jsme vyhlašovali i v předchozích letech. Oblastí, které chceme v rámci něj podpořit, je celá řada. Finance poputují například na podporu lidí ohrožených sociálním vyloučením, klientů žijících v nevyhovujících podmínkách, pomohou lidem bez domova v zimních měsících, nebo podpoří klienty při získávání a udržení si zaměstnání,“ řekla Světlana Budková, radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení. 

Finance jsou dále určeny na podporu aktivit zaměřených na zvyšování dostupnosti a kvality lékařské péče. Program se zaměřuje rovněž na rozvoj rodičovských dovedností nebo volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a další.

Žádosti o dotaci se podávají od 15. do 26. dubna 2024 prostřednictvím aplikace eDotace. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka