Plzeň podpoří pohybové aktivity ve školách

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a Gymnázium Františka Křižíka a základní škola získají z rozpočtu magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy dotace na podporu tělovýchovných aktivit.


 Jejich poskytnutí schválilo Zastupitelstvo města Plzně. Těmto dvěma a dalším osmadvaceti školám přerozdělí město v rámci tohoto dotačního programu celkem 700 tisíc. To již schválila na svém březnovém jednání Rada města Plzně.

„Cílem dotačního programu je podpora pohybových aktivit ve školách, především se snahou vzbudit zájem žáků o pravidelnou sportovní činnost, podporovat tělesné aktivity, volnočasové sporty, motivovat je k aktivnímu přístupu k životu, posilovat sportovního ducha, podporovat pořádání tělovýchovných soutěží a prostřednictvím těchto aktivit chránit děti před negativními společenskými jevy,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast školství Lucie Kantorová.  

Každá ze dvou zmíněných škol obdrží finance ve výši 28 tisíc korun. ZŠ a MŠ pro sluchově postižené organizuje pro své žáky dvě velké mezinárodní soutěže – celostátní turnaj ve florbale a v plavání. Dotace slouží k zajištění cen, diplomů, medailí, úhradě dopravy a stravy pro tyto turnaje. 

Gymnázium Františka Křižíka pořádá řadu kroužků, sportovních aktivit a nejrůznějších soutěží. Škola se chce zaměřit na méně tradiční disciplíny, na využívání nových a moderních pomůcek, které by využila v kroužku horolezení, atletice nebo v kroužku fitness v nově vybudované posilovně. Částku plánuje využít na nákup nových sportovních pomůcek nebo lezecké struktury na umělou stěnu. 

OŠMT přijal k 15. listopadu 2023 celkem 31 žádostí o finanční podporu, podmínky splnilo 29 žadatelů. Mezi ně na tento projekt město rozdělí 700 tisíc korun. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka