Plzeň podpoří projekty v oblasti prevence kriminality

Celkem 298 tisíc korun poskytne město Plzeň na projekty týkající se prevence kriminality, na svém zasedání to schválili zastupitelé města Plzně.

SEO UNIWEB

Komise bezpečnosti, protidrogové prevence a kriminality vyhlásila daný dotační program na rok 2019 v únoru letošního roku. Obdržela celkem 13 žádostí o podporu.

„Cílem poskytnutí dotací v oblasti prevence kriminality je předcházení společensky nežádoucím jevům a jejich nejzávažnější formě – trestné činnosti. Podpořeny jsou zejména projekty s dlouhodobým charakterem činnosti, významné jednorázové projekty nebo programy zcela nové, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě. Dále jsou podpořeny projekty na sociální nebo situační prevenci kriminality, popřípadě na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Společnost Tady a Teď, o. p. s. získá 30 tisíc korun na letní týdenní motivační pobyt pro klienty svého střediska. Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy vybaví konzultační místnost krizového centra Plus a připraví prostředí krizového centra na kontakt s dětmi a mladými lidmi v tíživé situaci. Příspěvek města činí 20 tisíc korun. Celkem 30 tisíc korun obdrží Duha Kopretina Plzeň na projekt Kopretina 2019. Středisko křesťanské pomoci Plzeň připravilo akci Šlapu, šlapeš, šlapeme, na kole dál dojedeme, která podpoří osoby, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách, udělená částka činí 29 tisíc korun. Cílem je tyto osoby podpořit a pomoci jim návratu do společnosti včetně celkové harmonizace osobnosti. Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň obdrží 20 tisíc korun na doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Ponton z. s. v rámci projektu NZDM Pixla poskytuje sociální službu, která podporuje děti a mladé lidi vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení při jejich dospívání formou poradenství a zprostředkování bezpečného prostředí pro trávení volného času. Výše podpory od města činí 20 tisíc korun. Středisko následné péče POINT 14 z. ú. obdrží 30 tisíc korun na pomoc lidem s drogovými delikty, kteří opouští věznici a projevili zájem o resocializaci v chráněném prostředí, a osm tisíc korun na Dámský klub, který reaguje na potřeby žen užívajících návykové látky a žijí zejména na ulici. SHM Klub Plzeň z. s. připravil pro letošní rok projekt JÁ a TY to jsme MY, který je preventivním programem zaměřeným na podporu a rozvoj života dětí a mládeže ve vrstevnické skupině. Získá od města 31 tisíc korun.

Člověk v tísni, o. p. s. dostane 30 tisíc korun na vzdělávání pracovníků probačního a resocializačního programu pro mládež a pro dospělé Na cestě k odpovědnosti. ARTEDA z. s. získá finanční podporu (30 tisíc korun) na výchovná opatření pro nezletilé a mladistvé, která jsou realizována formou preventivního programu OPAK / HOLKY naopak / Just Girly things a probačního programu NABOSO. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. požádalo o dotaci na Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění, získá 20 tisíc korun.
/radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký/


Plzeň podpoří vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti protidrogové prevence

Město Plzeň podpoří vzdělávání sociálních pracovníků činných v oblasti protidrogové prevence. Zastupitelé souhlasili s přidělením dotace 35 tisíc korun Centru protidrogové prevence a terapie o. p. s. (CPPT) a 65 tisíc korun Středisku křesťanské pomoci Plzeň. Komise bezpečnosti, protidrogové prevence a kriminality vyhlásila tento dotační program na rok 2019 v únoru letošního roku.

CPPT žádalo o dotaci na Kurz ovládání agrese. Jeho absolventi se mají naučit, jak zvládat různé projevy agrese, s nimiž se při své práci s problematickými klienty setkávají. „Do kurzu budou přednostně zařazeni noví zaměstnanci s krátkou profesní kariérou a zaměstnanci bez psychoterapeutického výcviku, aby byla zajištěna dostatečná vzdělanost personálu,“ uvedl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň provozuje terapeutickou komunitu Vršíček, tedy pobytové zařízení určené pro osoby, které se chtějí zbavit závislosti na návykových látkách prostřednictvím intenzivního skupinového a individuálního programu. Klienti, přicházející do terapeutické komunity, jsou většinou dlouhodobí uživatelé návykových látek. Jejich životní příběh je poznamenán většinou několika pokusy abstinovat a žít plnohodnotný život.

„Vzdělávací projekt, o jehož podporu středisko žádalo, má zdokonalit terapeuty z této komunity v terapeutických technikách a přístupech. Součástí jsou i sebezkušenostní výcviky a individuální a skupinová supervizní setkání. Všechny tyto aktivity mají přispět ke zlepšení jejich práce,“ dodal radní Martin Zrzavecký.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb fabia ihned k odběru

Hlavní zprávy

 

auto cb home rest2
seo uniweb