Plzeň podpoří technické vzdělávání i ve školkách, koupí stavebnice

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně má v rozpočtu alokovanou finanční částku pro letošní rok ve výši 10 milionů korun.

Jarní servisní akce AUTO CB

A to na podporu technického vzdělávání. Částku využije na více projektů, mimo jiné z ní v letošním roce zakoupí také stavebnice do svých mateřských škol. Radní města podpořili tento záměr.

„Z celkové alokované částky 10 milionů korun na technické vzdělávání pošleme Techmanii Science Center, o. p. s. dotaci ve výši 3 miliony korun v tomto i v následujících třech letech. Zbývajících sedm milionů korun navrhla Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně využít následovně: částka 200 tisíc korun bude použita na zakoupení stavebnic pro mateřské školy, o částku jeden milion korun budou posíleny dotační programy vyhlašované každoročně magistrátním odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Zbývajících 5,8 milionu použijeme pro Boleveckou základní školu na vybudování technologického centra. Aby mohly být zakoupeny stavebnice pro mateřské školy, je nutné přesunout rozpočtovým opatřením částku 200 tisíc korun z provozních transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům do běžných výdajů. Tento záměr schválili radní města,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka