Plzeň podpoří vlastníky nemovitých kulturních památek

Město Plzeň v roce 2020 podpoří další vlastníky nemovitých kulturních památek v péči o dané nemovitosti.


A to účelově podmíněnou dotací z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Zastupitelé města schválili pro rok 2020 dotaci pro čtyři nemovité památky – opravu střechy objektu Solní 19, opravu střechy a dokončení opravy fasád uličního průčelí objektu Zborovská 31 v Doudlevcích a také dotaci na restaurátorskou opravu sochařské výzdoby hlavního průčelí objektu na náměstí Republiky 7 a na opravu zdobného kovaného zábradlí balkonu v prvním patře objektu na náměstí Republiky 30.

„Celkem město Plzeň vlastníkům poskytne dotace ve výši 990 tisíc korun. Obce mohou dle zákona o státní památkové péči v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou nemovitých kulturních památek,“ vysvětlila náměstkyně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá oblast památková péče.

Měšťanský dům čp. 256, Solní 19, je činžovní dům postavený dle projektu plzeňského stavitele Eduarda Kroha v roce 1893. „Dům je dokladem kvalitní novorenesanční architektury konce 19. století v centru města. Přední uliční trakt domu je zdoben bohatou novorenesanční fasádou řešenou v kombinaci režného zdiva, omítek, barevných sgrafit, které navrhl významný český malíř Mikoláš Aleš. Výzdobu fasády tvoří také busty osobností českého veřejného života 19. století. Sedlová střecha je ve špatném stavu, původní krovová konstrukce si vyžádá tesařskou opravu a stávající střešní plášť s dožívající režnou pálenou krytinou bobrovkou, který je součástí hodnotného architektonického řešení domu, již neplní svoji funkci. Součástí opravy střechy je kromě tesařské opravy krovu a výměny střešního pláště též celková výměna klempířských a střešních prvků včetně úpravy vnitřního odvodnění, oprava a úprava komínových těles a oprava omítek půdních prostor. Celkové náklady na realizaci opravy střechy a souvisejících opatření činí dva miliony korun. Město přispěje na opravu částkou ve výši 300 tisíc korun,“ řekla náměstkyně Eliška Bartáková.

Venkovská usedlost čp. 4 ve Zborovské 31 v Doudlevcích představuje hodnotný a v někdejší příměstské vsi Doudlevce ojediněle dochovaný stavební soubor rozsáhlé usedlosti lidového klasicismu z 30. let 19. století s pozůstatky zaniklých starších středověkých i barokních objektů. „Před prohlášením usedlosti za kulturní památku byla předcházejícími vlastníky u střech všech objektů provedena nevhodná a degradující výměna režné pálené taškové krytiny bobrovky za alukrytové šablony z hliníkového plechu a nevhodně byla také upravená uliční fasáda. V roce 2019 současní vlastníci opravili krov a vyměnili střešní plášť obytného domu a provedli první etapu opravy fasád uličního průčelí usedlosti. Stávající alukrytová krytina hospodářského objektu stájí a chlévů je esteticky a nyní již i technicky nevyhovující, stejně jako tvrdé neprodyšné stříkané omítky fasád uličního průčelí. Náklady na realizaci opravy střechy hospodářského objektu stájí a chlévů a dokončení opravy fasád uličního průčelí usedlosti a s tím související práce činí 612 tisíc korun, město přispěje částkou 250 tisíc korun na nákup a pokládku taškové krytiny bobrovky,“ vysvětlil Karel Zoch, vedoucí magistrátního odboru památkové péče.

Měšťanský dům U Bezděků čp. 95, náměstí Republiky 7 byl postaven v letech 1906 až 1907 v novogotickém stylu podle návrhu významného českého architekta Kamila Hilberta. Fasáda je vyzdobena cennou reliéfní a figurální sochařskou výzdobou od významného sochaře Stanislava Suchardy. „Vlastníci tento cenný dům postupně pečlivě po etapách opravují. V předchozích letech provedli výměnu nepůvodních architektonicky nevhodných oken za přesné repliky oken původních historických. Při této příležitosti byla provedena podrobná prohlídka technického stavu fasády včetně sochařské výzdoby. Byly zjištěny vlasové i hluboké trhliny. Vlastníci nemovitosti zajistili v letošním roce provedení odborné restaurátorské opravy domu za 308 tisíc korun. Město přispěje částkou 150 tisíc korun na provedení restaurátorské opravy novogotických architektonických prvků, reliéfní a sochařské výzdoby hlavního průčelí měšťanského domu,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

Měšťanský dům čp. 204 na náměstí Republiky 30 byl postaven v roce 1903 podle návrhu známého místního stavitele Františka Kotka. „Fasáda domu je bohatě zdobena, v jejím tvarosloví se mísí prvky doznívajícího romantického historismu, který je jen mírně doplněn prvky nastupující secese. Objekt v období socialismu značně trpěl zanedbávanou údržbou. Nynější vlastníci dům pečlivě opravují po jednotlivých etapách. V loňském roce provedli celkovou opravu fasády do náměstí. V letošním roce provedou technologicky náročné restaurování balkonového zábradlí. Balkon tohoto domu představuje důležitý prvek jeho architektonické podoby, zabírá celou šířku hlavního průčelí. Zábradlí balkonu bylo provedeno jako umělecky kované bohatě zdobené ornamenty. Některé z nich bývaly původně zlacené. Technický stav zábradlí je havarijní, zejména je rozsáhle poškozené korozí. Celkové finanční náklady budou ve výši 486 tisíc korun. Město přispěje částkou 290 tisíc korun na provedení restaurátorské opravy zdobného zábradlí balkonu,“ uzavřel Karel Zoch.


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024