Plzeň podpoří vlastníky nemovitých kulturních památek

Zastupitelstvo města Plzně schválilo další podporu ve výši 1,88 milionu korun pro vlastníky devíti nemovitých kulturních památek v péči o jejich nemovitosti.

Cílená propagace v Plzni

A to účelově podmíněnou dotací z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.

„Zastupitelstvo města Plzně schválilo již v květnu podporu ve výši 990 tisíc korun na opravu čtyř nemovitých památek. Nyní schválilo udělení dotace pro majitele devíti nemovitých kulturních památek,“ vysvětlila náměstkyně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá oblast památková péče a dodala, že obce mohou dle zákona o státní památkové péči v odůvodněných případech poskytovat příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou nemovitých kulturních památek.

Dům čp. 918, Tovární 4: Město poskytne 150 tisíc korun na provedení restaurování sgrafitové výzdoby podle návrhů Mikoláše Alše a odborné opravy jižní části fasády v rámci dokončení opravy fasády uličního průčelí nad parterem domu čp. 918, Tovární 4 v Plzni.

Dům čp. 273, Sedláčkova 28 – Solní 14: Na provedení kompletní opravy fasád uličních průčelí městského činžovního domu čp. 273, Sedláčkova 28 – Solní 14 v Plzni město přispěje částkou 300 tisíc korun.

Měšťanský dům čp. 279, Dominikánská 1 – Solní 2: 300 tisíc korun je finanční příspěvek od města na provedení rekonstrukce západní strany dvoupodlažní dvorní pavlače v měšťanském domě čp. 279, Dominikánská 1 – Solní 2 v Plzni.

Nárožní dům čp. 77, Rooseveltova 2 – Pražská 1: 300 tisíc korun je výše dotace od města na provedení opravy fasády nárožní části průčelí do Rooseveltovy a Pražské ulice nárožního domu.

Bývalá stodola čp. 2771, Divadelní 1: 100 tisíci korun přispěje město na provedení opravy uličních fasád v rámci 1. etapy celkové opravy fasád objektu bývalé stodoly čp. 2771, Divadelní 1.

Dům se sgrafity Mikoláše Alše čp. 119, Tovární 6: Zastupitelé schválili 300 tisíc korun na provedení výroby a montáže sedmi kusů dřevěných dvojitých slohových rovně zakončených oken do 2. a 3. nadpodlaží uličního průčelí domu v Tovární ulici 6.
 
Fischerova vila čp. 780, Pobřežní 8
: Na opravu Fischerovy vily v Plzni přispěje město částkou 100 tisíc korun, konkrétně na provedení odborné opravy a osazení původních dveřních křídel, výrobu a doplnění jejich repliky do dvojice vstupů v hale třetího nadpodlaží a odborné opravy původního zámečnicky zpracovaného zábradlí centrálního vnitřního schodiště. „Fischerova vila byla postavena původně jako honosná novorenesanční vila a vlastní sídlo plzeňského stavitele Emiliána Fischera v letech 1882 až 1886. V roce 1906 po odkoupení vily sociálně demokratickou stranou byla stavba proměněna na administrativní budovu v rámci komplexu dělnického domu Peklo. Původní okolí vily včetně zahrady bylo zdevastováno v druhé polovině 20. století demolicemi historické zástavby a výstavbou kapacitních silnic,“ vysvětlila náměstkyně Eliška Bartáková.

Měšťanský dům čp. 170, Prešovská 5: na provedení kompletní opravy fasád uličního průčelí měšťanského domu čp. 170, Prešovská 5 v Plzni získají majitelé od města příspěvek ve výši 250 tisíc korun. „Od poslední kompletní opravy uliční fasády byly prováděny dílčí opravy. Nyní, po 25 letech, je třeba přistoupit k opravě kompletní, a to včetně všech zdobných prvků barokní fasády, tedy rizalitu zakončeného štítem s atikovým nástavcem, pilastrů s volutovými hlavicemi, bosovaných lizén, průběžné korunové a kordonové římsy, okenních šambrán, nadokenních říms a domovního portálu s prolamovanou supraportou. Celkové náklady na opravu fasády jsou vyčísleny na 687 tisíc korun včetně DPH,“ vysvětlil Karel Zoch, vedoucí magistrátního odboru památkové péče.

Měšťanský dům čp. 170, Prešovská 18: vlastníci dané nemovitosti nechají odborně opravit dřevěné historické výkladce na levé straně průčelí měšťanského domu v Prešovské 18. Zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 80 tisíc korun. Karel Zoch připomněl, že dům v Prešovské 18 byl postaven v polovině 16. století na místě požářiště z roku 1507 při městských hradbách. „V historickém jádru Plzně patří mezi hodnotné ranně barokní objekty, uliční fasádu však má až strohou klasicistní, doplněnou ve druhé polovině 19. století bohatě zdobenými krámskými výkladci, z nichž levý je přesně datován rokem 1875, vyrobený byl tehdy truhlářem Janem Jarolímkem z Prahy,“ doplnil Karel Zoch.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka