Plzeň pomůže hasičům, zdravotníkům i policistům

Celkem 2,6 milionu korun rozdělí Plzeň mezi Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje a Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje.


Finanční příspěvky mají zajistit včasnou a lepší ochranu Plzeňanů. Zastupitelé města schválili, že Hasičský záchranný sbor (HZS) obdrží 1,1 milionu korun, policisté dostanou milion korun a záchranáři půl milionu korun.

„Finanční dar pro hasičský sbor je určen na nákup nových ochranných přetlakových protichemických obleků,“ informoval radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. Doplnil, že takové obleky slouží hasičům jako ochrana při zásazích spojených s mimořádným únikem nebezpečných látek. „Na území Plzně i v jejím bezprostředním okolí se nachází hodně firem, které ve svých výrobních procesech využívají chemické látky, a proto je nutné, aby hasiči byli co nejlépe připraveni a vybaveni na možnost, že by museli zasahovat při mimořádných událostech spojených s únikem nebezpečných látek,“ vysvětlil Martin Zrzavecký. Město Plzeň uzavřelo s HZS Plzeňského kraje smlouvu o spolupráci už v roce 2004.

Milionem korun město Plzeň přispěje Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje na nákup potřebné automobilní techniky, která pomůže zajistit větší akceschopnost a vysokou míru bezpečnosti obyvatelstva na území města Plzně.

I díky městu Plzni bude moci Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje pořídit nový sanitní vůz i se speciálním vybavením. „Zastupitelé schválili, že půl milionem korun přispějeme záchranné službě na nákup sanitního vozu B s pohonem na všechna kola. Vůz bude vybaven zvláštním výstražným světlem modré a červené barvy a také zvláštním zvukovým znamením. Pořízením tohoto vozidla dojde ke zlepšení vybavení a akceschopnosti záchranářů při řešení mimořádných událostí jako jsou velké dopravní nehody nebo chemické havárie. Navíc sanitní vůz bude technicky uzpůsoben pro přepravu transportního novorozeneckého inkubátoru, takže bude určen i k výjezdům s nutností převozu novorozence,“ uvedl Martin Zrzavecký. Dodal, že prioritním zásahovým územím vozidla bude katastr města Plzně.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka