Plzeň poskytne dotaci městské charitě na noclehy pro bezdomovce

Rada města Plzně na svém zasedání v pondělí 25. dubna souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace Městské charitě Plzeň. Částka ve výši 125,3 tisíce korun je určena na projekt s názvem Mimořádná pomoc lidem bez domova 2022.

weby uniweb

„Díky této dotaci bude moci Městská charita Plzeň pokrýt náklady, které jí od listopadu minulého roku do března roku letošního vznikly v souvislosti se zajištěním ubytování pro lidi bez domova,“ uvedl náměstek primátora města Plzně David Šlouf, do jehož gesce spadá oblast ekonomická, bytová, sociálního začleňování a nakládání s majetkem.

Městská charita Plzeň je největším a nejkomplexnějším poskytovatelem sociálních služeb pro lidi bez domova na území západočeské metropole. Služby jim zajišťuje v Domově sv. Františka ve Wenzigově ulici, kde je azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum a také zázemí pro terénní služby.

„Kapacita noclehárny pro lidi bez domova v Domě sv. Františka je 45 lůžek. Pokud je v zimních měsících naplněna, ale stále jsou zájemci o přespání, zajišťuje Městská charita Plzeň přespání v komerčních ubytovnách. Minulý a letošní rok však byla kapacita noclehárny v Domě sv. Františka snížena, a to jednak z důvodu pandemie onemocnění covid-19, kdy v noclehárně bylo nutné zajistit pro lidi bez domova izolace a karantény, a také kvůli demolici sousedního objektu. Proto musela Městská charita Plzeň zajišťovat v posledních měsících loňského roku a v prvních měsících letošního roku lidem bez domova více míst k přespání v komerčních ubytovnách než v minulých letech,“ vysvětlil David Šlouf.

Poskytnutí dotace musí schválit zastupitelé města Plzně na svém zasedání v pondělí 9. května. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně.


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz 2022

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby