Plzeň požádá o dotaci na podporu dostupnosti bydlení, podpořila by i domovníky

Rada města Plzně schválila přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt nazvaný Podpora dostupnosti bydlení v Plzni. O peníze požádá z Operačního programu Zaměstnanost +.


Na projekt za 25 milionů korun má zajištěnu finanční spoluúčast ve výši 2,5 milionu korun. Partnery projektu se pro město Plzeň stanou organizace NADĚJE a Obytná zóna Sylván, a. s. V případě získání dotace půjdou peníze na řadu aktivit, mimo jiné i na činnosti domovníků ve vybraných plzeňských lokalitách.

„Projekt chceme zaměřit na komplexní podporu při řešení bytové nouze. Cílem je podpořit klienty NADĚJE i Obytné zóny Sylván při jejich zabydlování v bytech ve vlastnictví města a rozšířit a profesionalizovat poskytované služby. Důraz bude kladen na včasné odhalení a zásah u lidí ohrožených bytovou nouzí,“ přiblížil David Šlouf, náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem. V případě získání dotace budou finance rozděleny v poměru 56 %, 4 % a 40 % (Magistrát města Plzně, Obytná zóna Sylván, a. s. a NADĚJE).

Žádost je rozdělena na dva typy aktivit. První bude zajišťovat NADĚJE, a to podporu zabydlování a podporu v bydlení. Organizace poskytne sociální podporu v bydlení obyvatelům deseti nově přidělených bytů ve vlastnictví města. „Hlavním cílem aktivity je podpora přechodu cílové skupiny ze stavu bytové nouze do stavu bydlení a podpořit udržení bydlení dlouhodobě,“ přiblížil David Šlouf. Aktivita podporuje rychlé zabydlení do standardních bytů s nájemní smlouvou na minimálně 12 měsíců a s nabídkou podpory dle individuálních potřeb cílové skupiny v přirozeném prostředí domácnosti. Pouze v odůvodněných případech lze první nájemní smlouvu uzavřít i na kratší dobu, minimálně však na dobu 6 měsíců.

Druhý typ aktivity se nazývá Podpora integrovaného řešení a bude ji realizovat město Plzeň prostřednictvím svého odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování, a to ve spolupráci s Obytnou zónou Sylván, a. s. Dotace by umožnila navýšit počet pracovníků, kteří pomohou magistrátnímu odboru rozšířit a zkvalitnit poskytované služby týkající se konkrétně: městského Kontaktního místa pro bydlení, Realitní agentury města Plzně, posílení Prevence ztráty bydlení a nástroje na podporu sousedského soužití – domovník/koordinátor sousedského soužití.

„Například cílem činnosti domovníka/koordinátora sousedského soužití bude předcházet konfliktům v sousedství, hledat, navrhovat a koordinovat řešení sousedských sporů, pravidelně komunikovat s obyvateli a zajištovat drobnou údržbu domů i bytů. Domovník by měl být členem komunity, vytvářet dobré sousedské vztahy a podporovat je, umět komunikovat jak s nájemníky, tak s majitelem nemovitostí. Svojí přítomností i činností se bude přirozeně podílet i na prevenci kriminality. Domovník bude jako komunitní pracovník docházet do vytipovaných domů, v ideálním případě bude v domě i bydlet. Domovník může bydlet v lokalitách s vyšším počtem seniorů (např. v městských objektech v ulici Prostřední, Krajní), nebo s vyšším počtem sociálně problematických nájemníků (objekty v lokalitě Korandova, Plachého, Tylova). Zároveň by měl plnit roli koordinátora sousedských sporů a podnětů,“ přiblížil David Šlouf.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby