Plzeň připravuje novelizaci cyklogenerelu, klíčového dokumentu v cyklodopravě

Rada města Plzně schválila podobu a strukturu nového Cyklogenerelu města Plzně.

weby uniweb

Ten nově zahrne i kategorizaci tras, systémový přístup k vyznačování cyklotras, značení cykloobjížděk, odstavování kol a majetkové prověření tras či cykloparkování v Plzni.

„Opatření při řešení epidemie covid-19 byla akceleračním prvkem, který dostal na kola další nové uživatele. Velkým rozvojem procházejí díky novým technologiím i kola a další vozítka na elektrický pohon (mikromobilita). Tyto vlivy je třeba zohlednit v přístupu města, neboť z nich plyne jak změna v chování uživatelů infrastruktury pro cyklisty, tak i nároky na infrastrukturu samotnou či zajištění bezpečnosti a plynulosti dotčených druhů doprav,“ vysvětlil Michal Vozobule, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí

„Město Plzeň má platný Generel cyklistických tras města Plzně, který prochází pravidelnou aktualizací. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů, koloběžkářů, uživatelů segwayů a podobně je třeba aktualizovat nejen samotný cyklogenerel jako plán cyklostezek, ale doplnit tento strategický dokument o další segmenty, které z něj udělají komplexní dokument odpovídající stávajícím potřebám města Plzně v cyklodopravě,“ uvedl Jan Hakl, vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně.

Jedním z cílů schválení pravidel je postupné vytvoření sítě hlavních tras, které umožní rychlejší dopravu cyklistům zejména pro denní dojížďku do zaměstnání či škol, a jejichž parametry by měly do cyklodopravy nalákat další uživatele. Zvýšení komfortu pro cyklisty by měl přinést také systémový přístup v parkování kol i řešení značení objížděk.

Významným zdrojem podkladů pro zpracování nového Cyklogenerelu města Plzně je Plán udržitelné mobility metropolitní oblasti, jehož zpracování právě probíhá a odkud budou do Cyklogenerelu města Plzně čerpána data a výstupy z analytické i návrhové části. Z tohoto důvodu je termín dokončení nového Cyklogenerelu stanoven až po dokončení plánu.

Cyklogenerel bude obsahovat klíčové segmenty zahrnující vybrané oblasti cyklodopravy na území města Plzně, kterými jsou:
    • Principy pro nový Cyklogenerel města Plzně
    • Kategorizace cyklistických tras a jejich základní parametry
    • Metodika stanovování dopravně-inženýrských opatření (tzv. cykloDIO) pro cyklodopravu na území Statutárního města Plzeň aneb „Manuál plzeňských cykloobjížděk“
    • Pravidla cykloparkování v Plzni aneb „Manuál pro všechny, kteří chtějí vytvářet cykloparkoviště“

FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
sebevědomá fabia auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby