Plzeň přispěje na obědy dětem z rodin, které se ocitly ve hmotné nouzi

Radní města Plzně na svém zasedání v pondělí 11. října 2021 odsouhlasili, že město přispěje na obědy dětem, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi.

weby na míru UNIWEB

Město tak chce pomoci zmírnit negativní dopady koronavirové krize, kterým musí některé plzeňské rodiny čelit.

„Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně má ve svém rozpočtu finanční prostředky, které původně byly určeny na dopravu dětí na plaveckou výuku a dopravní výchovu. V uplynulém školním roce však nemohly být kvůli pandemické situaci a lockdownu, jenž výrazně omezil i školní aktivity, využity. Tyto peníze nyní vložíme do projektu s názvem Zvýhodněné stravné pro děti a žáky zřizovaných mateřských škol a základních škol,“ uvedla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová. Dodala, že město Plzeň k tomuto kroku přistoupilo proto, že od nového školního roku děti z rodin, které se ocitly v hmotné nouzi, nemají jiné možnosti, jak získat příspěvek na stravné. Program podpory připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a finanční příspěvky z tohoto programu přerozděloval Krajský úřad Plzeňského kraje. V tomto programu však už finanční prostředky nejsou. S nedostatkem finanční prostředků se potýká i společnost Women for Women, o. p. s., která vyhlásila program Obědy pro děti.

„Podmínkou poskytnutí zvýhodněného stravného na školní obědy z projektu připraveného městem Plzní je vyplnění žádosti, ve které jsou uvedeny všechny informace o projektu i jeho podmínky. Tuto žádost pak zákonný zástupce dítěte předá škole a také uhradí třetinu ceny stravného. Škole je také nutné doložit rozhodnutí Úřadu práce České republiky o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Další dvě třetiny stravného pak uhradí ze svého rozpočtu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedla vedoucí tohoto magistrátního odboru Dagmar Škrlantová.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy už jednotlivé školy nebo školní jídelny oslovil, aby zjistil počet dětí, kterým by mohl být příspěvek na stravné v období září až prosinec 2021 poskytnut, a byl tak připraven celkový požadavek jednotlivých škol.

Odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně počítá, že do konce tohoto kalendářního roku by jeho příspěvek na obědy pro děti z rodin, které se ocitly v hmotné nouzi, pokryl všechny žádosti doručené ze škol.


FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby