Plzeň s nástupem zimy myslí i na lidi bez domova

Město Plzeň i v letošním roce nabídne pomoc lidem bez domova v zimních měsících.

SEO UNIWEB

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí individuální dotace pro Městskou charitu Plzeň ve výši 50 tisíc korun. Projekt „Nezmrznou“, jehož iniciátorem je Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, již pravidelně od roku 2012 poskytuje finanční prostředky pro Domov svatého Františka, které pomáhají řešit nedostatečnou kapacitu ve dnech, kdy teploty padají hluboko pod bod mrazu.

„Primárním cílem poskytnuté dotace je zajištění ubytování pro zájemce o nocleh v zimních měsících, kteří by kvůli plné kapacitě Domova svatého Františka nemohli být k noclehu přijati. Hlavním účelem je předejít vážným újmám na zdraví lidí bez domova,“ popsala náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

V případě převisu poptávky po ubytování v Domově svatého Františka zajistí Městská charita Plzeň pro zájemce komerční ubytovnu na dobu nezbytně nutnou. „Pokud nebude dotace z důvodu mírné zimy čerpána, využije ji následně Domov svatého Františka na nákup materiálu, jako jsou postele, matrace nebo testy na drogy“ doplnila Eliška Bartáková.

„Kapacita noclehárny Domova svatého Františka činí 46 osob, v zimních měsících je možnost navýšení až na 56 míst, dalším 24 osobám pak může domov nabídnout tzv. teplou židli,“ uvedla Karolína Vodičková z odboru sociálních služeb a doplnila: „Domov svatého Františka je jediné plzeňské zařízení, které poskytuje komplexní sociální služby pro lidi bez domova – od terénního programu přes nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům“.


Projekt pod názvem „Nezmrznou“ je jedním z opatření Akčního plánu řešení bezdomovectví z pohledu sociálně–zdravotní péče na území města Plzně, koncepčního dokumentu Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Launch Octavia auto cb

Hlavní zprávy

 

auto cb home restart 1
seo uniweb