Plzeň spouští speciální podporu pro sport i kulturu

Plzeň spouští speciální podporu na pomoc kulturním a sportovním aktérům a subjektům s projekty v oblasti cestovního ruchu a prezentace města.


Mohou požádat o individuální dotace, celkem na ně Plzeň uvolnila v rozpočtu 14,5 milionu korun, maximální výše podpory se předpokládá 250 tisíc korun. Podpora pomůže překonat krizové období způsobené pandemií koronaviru mnoha subjektům. Ty se podílejí na realizaci kulturních, sportovních a dalších akcí v Plzni, mnoho z nich přišlo po vyhlášení zákazu hromadných akcí o veškeré příjmy nebo o jejich velkou část.

„Dopady nouzového stavu ovlivnily prakticky všechny oblasti ekonomiky a veřejného života, včetně kultury, sportu a cestovního ruchu. Kvalita a bohatá nabídka volnočasových aktivit v Plzni patří mezi hlavní faktory přispívající k tomu, že jsou naši občané dlouhodobě spokojeni s úrovní života v našem městě. Proto chceme stávající kvalitu volnočasové nabídky udržet, podpořit místní aktéry a jejich aktivity a pomoci jim tak překonat kritické období, ve kterém by bez podpory města mohlo dojít k zániku či omezování některých akcí, rušení pracovních míst v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu a podobně,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Podle průzkumu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně zveřejněného 10. března 2020 na Fóru cestovního ruchu je s úrovní života ve městě spokojeno 83 procent obyvatel. Jako nejčastěji zmiňovaný faktor Plzeňané uvedli kulturu (31,1 % – 730 respondentů), následovaly parky a zeleň (16,4 % – 384), kvalitní MHD (14,3 % – 335), dále sport a sportovní vyžití (10,6 % – 249). Kvalita kulturního a sportovního vyžití je též jedním z hlavních důvodů, které přivádí do Plzně nové obyvatele, studenty a v neposlední řadě také návštěvníky.

„Festivaly a další kulturní i sportovní akce plní hotely i restaurace a vytváří v Plzni tisíce pracovních míst. Na realizaci kulturních a sportovních projektů se podílejí stovky osob, které fungují často nezávisle jako osoby samostatně výdělečně činné. Mnoho z nich přišlo po vyhlášení nařízení vlády z 10. března 2020 o zákazu hromadných akcí o veškeré své příjmy nebo o jejich velkou část. Právě jim je podpora určena,“ doplnil primátor Martin Baxa.

Město Plzeň se tak vedle celé řady dalších opatření na podporu místní ekonomiky, vyhlášených jako „Plzeňská protikoronavirová dvanáctka“, rozhodlo vytvořit podmínky pro podporu kultury, sportu, prezentace města a cestovního ruchu formou individuálních dotací. 

Oblasti podpory 4P:
 
    1. Podpora kulturních a sportovních akcí, jejichž realizace byla přerušena zákazem pořádání hromadných akcí. Jedná se zejména o akce, které nemohly být realizovány v období od 10. března 2020, byť již byly vynaloženy prostředky na jejich realizaci, a to jak v oblasti produkční přípravy, tak v oblasti propagace.

    2. Tradiční akce přispívající k podpoře image města v nadregionálním dosahu. Lze předpokládat, že řada plánovaných akcí bude přesunuta z původních termínů na podzimní termíny a v tomto období tedy lze očekávat velkou konkurenci akcí. Město Plzeň podpoří primárně akce či projekty, které mají potenciál přilákat do Plzně návštěvníky z celé ČR, a posílit tak rozvoj cestovního ruchu, či dlouhodobě tvoří součást tradičního kulturního či sportovního života v Plzni.

    3. Nové letní aktivity. Zatímco v podzimních měsících lze očekávat výrazný přetlak akcí, v létě bude možné pořádat pouze akce s menším počtem návštěvníků. Přesto je důležité podpořit aktéry, kteří mohou vytvořit program, jenž v rámci aktuálních legislativních podmínek umožní realizaci kulturních a sportovních akcí přispívajících k obohacení veřejného života v Plzni.

    4. Podpora provozovatelům sportovní infrastruktury, kteří v období zákazu hromadných akcí měli zvýšené náklady spojené se zajištěním provozu a údržby sportovní infrastruktury či přišli o příjmy z nájemného sportovní infrastruktury třetím osobám.

Město bude žádosti přijímat do 29. května 2020, o schválení individuálních dotací by měli zastupitelé rozhodovat na svém jednání 22. června 2020.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Škoda Kamiq Fresh - Teď to klapne

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu