Plzeň vypisuje výběrové řízení na obsazení ředitelů dvou základních škol

Město Plzeň hledá nové ředitele dvou základních škol. Jedná se o 2. základní školu ve Schwarzově ulici na Borech a 22. základní školu v ulici Na Dlouhých na Doubravce.

Jarní servisní akce AUTO CB

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení těchto pozic schválila na svém jednání 15. února 2024 Rada města Plzně.

„Současná ředitelka 2. ZŠ Jaroslava Kuklová v říjnu loňského roku oznámila, že se k 31. červenci 2024 vzdává své funkce. Ke stejnému dni skončí ve vedení 22. ZŠ ředitelka Božena Světlíková. Proto je nezbytné, aby město Plzeň jako zřizovatel uvedených základních škol vyhlásilo konkurzní řízení na obsazení těchto vedoucích pracovních míst,“ vysvětlila Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.

Podle Lucie Kantorové musí zájemci o pozici ředitele prokázat odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, plnou svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka a doložit minimálně čtyřletou pedagogickou praxi. Od budoucího ředitele se rovněž očekávají organizační a řídicí schopnosti, znalost školské problematiky a předpisů. Uchazeč by se měl také orientovat ve financování škol.

Zřizovatel tak musí do 1. srpna 2024 na základě konkursního řízení zajistit jmenování nových ředitelů obou škol. Uchazeči by měli písemné přihlášky doručit nejpozději do 3. dubna 2024 na adresu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně v Kopeckého sadech 11. Obálky musí být označené: Konkurs – 2. ZŠ, neotvírat a Konkurs – 22. ZŠ, neotvírat.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka