Začíná kompletní revitalizace lokality Zátiší

Město Plzeň začne v únoru 2020 stavět po cca 15 letech městské byty.

weby uniweb zprávy

Celkem 18 domů se 183 byty o velikosti 1+kk a 2+kk vybuduje v lokalitě Zátiší ve Skvrňanech do září roku 2022. Celkové náklady, které Plzeň pokryje téměř z poloviny příjmy z prodeje svých bytů na Sylvánu, tvoří 405 milionů korun včetně DPH. Byty budou určeny pro lidi, kteří získávají obtížně nájemní nebo vlastní bydlení na komerčním trhu.

„Po stavbě bytů na Sylvánu zhruba před 15 lety se jedná o náš největší projekt v bytové oblasti. Revitalizací čtyř hektarů kolem ulic Línská a Kreuzmannova reagujeme na nepříznivý vývoj v tomto místě, které je vnímáno jako problémové z hlediska kvality bytů i skladby obyvatel, s čímž souvisí riziko rezidenční segregace. Chátrající bytové domy nahradíme moderním komunálním bydlením pro seniory, hendikepované občany i například pro mladé rodiny,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

„V únoru začnou demoliční práce, proveden bude také pyrotechnický průzkum a budování sítí, poté začneme stavět. Nejprve se zbourá v první etapě devět domů z celkových 23. Na Zátiší bydlelo přes dvě stovky občanů. Již v loňském roce bylo z celkového počtu 92 bytů vyklizeno 23 bytů, převážně z první etapy. V letošním roce máme vyčleněnou částku na Zátiší ve výši 136 milionů korun včetně DPH. Stavbu buduje Odbor investic Magistrátu města Plzně, který vysoutěžil dodavatele, a domy poté předá bytovému odboru,“ uvedl technický náměstek Pavel Šindelář.

Nové bydlení bude určeno zejména pro cílové skupiny z Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020. „Nabídneme jej seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, také jako startovací dostupné bydlení mladým domácnostem do 35 let věku,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

Záměr revitalizovat celé území vznikl v roce 2018 z první studie lokality. „K rozhodnutí zahájit revitalizaci Zátiší pomohly i výsledky analýzy prostorové segregace na území města Plzně, kterou si město nechalo zpracovat v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni,“ dodal radní David Šlouf.
„Měsíční nájemné u bytů bezbariérových a zvláštního určení bude činit 50 korun za metr čtvereční, pro všechny ostatní byty bude měsíční nájemné v sazbě odpovídající výši nájemného u ostatních standardních bytů ve vlastnictví města Plzně s meziročním nárůstem. Od 1. března letošního roku se jedná o sazbu 86,86 korun za metr čtvereční,“ řekl Jan Souček, vedoucí oddělení bytové správy magistrátního odboru bytového.

„Projekt počítá s rozvolněným typem zástavby s novými bytovými domy do výškové úrovně maximálně tří nadzemních podlaží obklopených vzrostlou zelení, bude doplněna místní dopravní infrastruktura o nová parkovací místa. Postaveno bude 88 bytů 2+kk a 95 bytů 1+kk. V 7 domech budou v I. nadzemním podlaží 3 byty (jeden 2+kk a dva 1+kk), v 9 domech 2 byty (jeden 2+kk, jeden 1+kk). Ve dvou domech budou v I. nadzemním podlaží nebytové prostory. Ve II. a III. nadzemním podlaží bude vždy po 4 bytech (dva 2+kk a dva 1+kk). V 7 domech tak bude 11 bytů (z toho pět 2+kk a šest 1+kk), v 9 domech bude 10 bytů (z toho pět 2+kk a pět 1+kk) a ve dvou domech 8 bytů (z toho pět 2+kk a pět 1+kk),“ přiblížil vedoucí magistrátního oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb Jaroslav Petrák.

Rozměry standartních bytů budou 2+kk ca 46 m2 a 1+kk ca 34 m2, u bytů bezbariérových v 1.NP budou rozměry bytů 1+kk ca 47 m2, 2+kk 67 m2. 

Nově vystavené bytové domy budou splňovat současné požadavky na energetickou náročnost i hygienické a požární předpisy. Vytápění bude zajištěno prostřednictvím centrálního zásobování.
„Nová zástavba nahradí současné polodřevěné typové domy, které zde byly vystavěné na začátku padesátých let. V budově byly vždy čtyři bytové jednotky velikosti 3+kk, na každém podlaží dvě. Výměra bytů byla kolem 50 metrů čtverečných. V bytech byly pro vytápění používány elektrické přímotopy nebo kamna na pevná paliva. Objekty jsou zcela za hranicí své životnosti a jejich rekonstrukce je prakticky nemožná. V konstrukcích současných domů je navíc azbest, nebezpečný odpad, který musíme zlikvidovat,“ připomněl Jaroslav Petrák z Odboru investic Magistrátu města Plzně.

Revitalizace Zátiší bude částečně hrazena z prodeje 483 městských bytů na Sylvánu, které byly postaveny v letech 2002 až 2005. Z prodeje město získá částku 150 až 200 milionů korun. Zatím je prodána přibližně polovina bytů na Sylvánu.

Město při vypracování struktury nových nájemníků pracovalo se sociálním geografem Luďkem Sýkorou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Struktura nových nájemníků:
• 18 bezbariérových bytů
• 42 bytů bude určeno seniorům a osobám se zdravotním
postižením III. stupně
• 56 startovacích bytů pro mladé rodiny
• 8 bytů pro mladé se zdravotním postižením
• 8 bytů pro osoby/rodiny pečující o zdravotně postižené dítě
• 8 bytů pro osoby se zdravotním postižením
• 20 bytů pro původní obyvatele
• 11 bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením potřebující podporu sociální služby, byty s pečovatelskou službou
• 12 bytů pro řešení náhradních bytů za rekonstrukce domů z jiné lokality, případně pro mladé rodiny


Fotogalerie
SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 19.02.2020 10:070 +
 
Dacia - Ihned k odběru

Hlavní zprávy

 

Renault Captur - Renault bez čekání
uniweb weby