Plzeň žádá o dotace na školku i dům pro seniory

Město Plzeň plánuje v následujících letech postavit polyfunkční dům pro seniory ve Chvojkových lomech a chráněné bydlení v Tělocvičné ulici.


Dál mateřskou školu ve Lhotě a také vybudovat pavilon přírodních věd na Gymnáziu Františka Křižíka. Se všemi projekty souhlasili zastupitelé na svém jednání 12. září 2022, rozhodli o podání žádostí o dotace z národních a evropských fondů.

„Všechny čtyři projekty plánuje město realizovat v letech 2023 až 2024, u polyfunkčního domu ve Chvojkových lomech se dokonce realizace protáhne až do roku 2025. Ve všech případech předfinancuje projekty ve výši 100 % město, až poté budeme čerpat finanční prostředky z Národního plánu obnovy nebo z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 podle druhu projektu,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem.

Co do finanční náročnosti bude největším projektem vybudování polyfunkčního domu pro seniory ve Chvojkových lomech. Objekt bude poskytovat sociální služby domova se zvláštním režimem, čímž dojde ke zvýšení dostupnosti této služby pro občany města a zkrácení čekacích lhůt. Ve 48 pokojích vznikne 62 lůžek se sociálním zařízením a dalším vybavením. Poskytovatelem služeb bude organizace Domovinka – sociální služby, o. p. s. Odhadované náklady jsou maximálně 500 milionů korun, podpora z Národního plánu obnovy by mohla být ve výši až 80 milionů korun.

Rekonstrukcí bytů v Tělocvičné ulici 11 vznikne šest lůžek pro službu chráněného bydlení, vybudováno bude i zázemí pro pracovníky sociální služby. Díky projektu dojde k navýšení kapacity o čtyři nová lůžka, dvě místa využijí ke zlepšení kvality bydlení současní klienti, kteří budou potřebovat dlouhodobou podporu. Sociální službu chráněné bydlení bude poskytovat organizace Ledovec, z. s. Náklady jsou odhadnuty na 16 milionů korun, dotace z Národního plánu obnovy by mohla činit bezmála 14 milionů korun.

Dotace zamýšlí Plzeň čerpat i na stavbu nové budovy mateřské školy, která má vzniknout jako odloučené pracoviště Mateřské školy Plzeň-Lhota. Nová budova se dvěma třídami s kapacitou 48 dětí nabídne výukové prostory, jídelnu, kabinety, šatny i hygienické zázemí. Školka bude zcela bezbariérová, umožní volný pohyb osob na vozíku, vybavena bude i bezbariérovou toaletou. Výstavbou nové školky zajistí Plzeň dostatečnou kapacitu pro toto území, část kapacity školky bude umožňovat i umístění dětí mladších tří let. Odhadované náklady jsou 70 milionů korun, přibližně 63 milionů korun chce město čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Město Plzeň plánuje také podpořit stavbu zcela nového pavilonu přírodních věd pro Gymnázium Františka Křižíka (GFK), jež sídlí v budovách města. Proto zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci z IROP. Díky výstavbě nových učeben zaměřených na přírodní vědy by mohli studenti gymnázia v budoucnu využívat moderně vybavené učebny audiovizuální technikou, s připojením na wifi a školní síť, což jim pomůže při výuce realizované především přes tablety a elektronické učebnice. Náklady se odhadují ve výši 14,7 milionu korun. Dotace z IROP může činit maximálně 10,3 milionu korun, přes 4,4 miliony korun zaplatí GFK. O budování moderních učeben přírodních věd, jež přispějí ke zvýšení zájmu žáků a studentů o přírodní vědy, má škola zájem dlouhodobě. Například již v červnu souhlasili zastupitelé s podáním žádosti o dotaci na vybudování těchto učeben pro žáky základní školy, která se při GFK nachází.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka