Plzeň zmodernizovala podchod v Potoční ulici na Doubravce

Od první poloviny prosince slouží občanům Doubravky zmodernizovaný podchod železniční tratě v ulici Potoční, jenž je důležitou spojnicí obytných částí Městského obvodu Plzeň 4.


Díky dokončené rekonstrukci dojde ke zlepšení obslužnosti lokalit ulic U Pražské dráhy, Potoční a Ke sv. Jiří. Součástí rozsáhlých stavebních úprav komunikace pod mostem je i zbudování nového chodníku, odvodnění a rekonstrukce veřejného osvětlení. Podchod v Potoční ulici město Plzeň slavnostně otevřelo ve středu 16. prosince, z vedení se akce zúčastnil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Jedná se o poměrně složitou a technicky zajímavou stavbu na malém území, což je patrné například tehdy, když se člověk podívá na opěrné zdi. Věřím, že vynaložené prostředky za to stály. Průchod pro pěší i průjezd zde bude bezpečnější. Z mého pohledu to lze využívat i jako bezpečnější trasu pro cyklisty z lokality od svatého Jiří do této části Doubravky,“ uvedl při akci Michal Vozobule. 

„Stavební úpravy v Potoční ulici začaly v polovině června a trvaly přibližně šest měsíců. Rekonstrukce obsáhla úpravu živičné vozovky a chodníků s betonovou dlažbou Potoční ulice, chodníků v ulici U sv. Jiří a U Pražské dráhy včetně schodišť, opěrných zdí, úpravu břehu potoka lomovým kamenem, odvodněním a částečně jsme vybudovali nové veřejné osvětlení a doplnili jsme plochy zeleně s ohledem na budoucí pokračující stavbu čtvrtého městského obvodu – parkoviště v ulici U Pražské dráhy. Celkové náklady jsou vyčísleny na 14 milionů korun bez DPH,“ popsal modernizaci Potoční ulice Pavel Šindelář, technický náměstek primátora, do jehož gesce spadá Odbor investic Magistrátu města Plzně zajišťující akci.

„My jako obvod jsme samozřejmě rádi, že město Plzeň tento podchod zrealizovalo, neboť se tím významně zvýšila bezpečnost pohybu chodců mezi oběma částmi našeho obvodu, předělenými železniční tratí. Původní trasa byla nebezpečná hlavně pro děti, které tímto úsekem denně procházely do 14. základní školy a chodily po nepřehledné a úzké vozovce se silničním provozem,“ řekl místostarosta Městského obvodu Plzeň 4 Zdeněk Mádr.

Úprava prostor Potoční ulice byla navržena jako součást a doplnění již postaveného koridoru Modernizace trati Rokycany – Plzeň, jehož investorem byla Správa železnic.

„Tato realizace podle mého názoru přispěla ke zvelebení této okrajové části města a posunula jí o několik úrovní výš. Z pohledu chodců jde o hojně využívané, a hlavně již bezpečné, procházení podchodem včetně bezbariérových úprav i nutných výškových rozdílů řešených schodišťovými stupni. Opravdu nadšen jsem byl před realizací z dobře a účelně navrženého projektu. A i v průběhu stavby byly skvěle zvládnuty konstrukční vrstvy a spodní opěry gabionové zdi, především díky navrtávaným pilotům do skalního masivu pod komunikací. Z důvodu plné uzavírky při výstavbě děkuji pěším i motoristům za trpělivost. Při procházení místem stojí za povšimnutí vyhlídkové místo, z kterého se dá jen stěží uvěřit, co vše se muselo stavebně zvládnout pod slupkou chodníku a vozovky,“ uvedl Lukáš Skala, technický ředitel společnosti SILNICE NEPOMUK s. r. o., jež byla zhotovitelem.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka