Plzeň zrekonstruuje tramvajovou trať v Solní a na Skvrňanské

Město Plzeň opraví přes letní prázdniny tramvajovou trať v Solní a Skvrňanské ulici.


 Rekonstrukce na obou místech je nutná z důvodu velmi špatného stavu tramvajové tratě. Opravy si vyžádají výluku tramvají na lince číslo 1 i 2. Termín úplné výluky tramvajového provozu kvůli opravě Solní je naplánován od 1. července do 15. září 2020. Oprava Solní začne v pátek 19. června, skončí nejdéle na konci září. Tramvajovou trať ve Skrvňanské opraví Správa veřejného statku města Plzně od 14. července do 31. srpna 2020, výluka potrvá od 1. do 23. srpna 2020.

„V Solní ulici zrekonstruujeme tramvajovou trať a zároveň také inženýrské sítě, tedy vodovod, kanalizaci a plynovod. Na závěr předláždíme vozovku i chodníky. Ve Skvrňanské ulici opravíme trať v úseku CAN – Tylova,“ popsal rekonstrukce náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule a dodal: „Náklady na rekonstrukci Solní jsou ve výši 41,6 milionu korun včetně DPH, u Skvňanské nyní soutěžíme dodavatele.“

„V rámci rekonstrukce trati v Solní zachováme bezbariérové úpravy v místech pro přecházení. Tramvajová zastávka Hlavní pošta bude vybavena zvýšenou nástupní hranou a signálním pásem navádějící nevidomé a slabozraké k zastávkovému označníku,“ připomněla technická náměstkyně Andrea Fojtíková ze Správy veřejného statku města Plzně, která rekonstrukci zajišťuje.

Plzeň zrekonstruuje tramvajovou trať v celé délce Solní ulice, tedy od křižovatky s náměstím Republiky po křižovatku Solní x sady Pětatřicátníků. V konstrukci tramvajové trati město nově použije namísto velkoplošných panelů pevnou jízdní dráhu s pružným upevněním na plastových podkladnicích. Při realizaci bude namísto svršku z betonových panelů použit dlážděný kryt kolejí, čímž dojde k vizuálnímu sjednocení povrchů tramvajové trati a vozovky. Pro zhotovení hmatných prvků pro nevidomé a slabozraké bude použita přírodní žulová dlažba. Zhotovitelem opravy Solní ulice je Strabag Rail a. s.

Tramvajovou trať ve Skvrňanské ulici bude město opravovat od 14. července do 31. srpna 2020. Úplná výluka tramvajového provozu bude od 1. do 23. srpna 2020. „Minulý rok 25. července došlo vlivem velmi vysokých teplot k bočnímu vyosení kolejnic ve Skvrňanské ulici, což vedlo k okamžitému omezení rychlosti tramvají na 10 km/hod. Po snížení vysokých teplot jsme zjistili, že došlo k trvalé deformaci kolejí. Provedli jsme okamžitou opravu. Nyní musíme zrekonstruovat přibližně 300 metrů dlouhý úsek mezi CAN a Tylova. Rekonstrukci jsme chtěli časově sladit s opravou Solní. Stavba bude probíhat za částečné uzavírky jízdních pruhů silnice I/26 a úplné výluky provozu na tramvajové trati linky číslo 2,“ vysvětlil náměstek Michal Vozobule.

„Stavbu jsme rozčlenili do tří etap, přičemž v první etapě obnovíme vodovod v úseku Tylova – Skvrňanská, to bude trvat zhruba tři týdny. Ve druhé etapě pak odpojíme stávající slepé části plynovodu a na závěr provedeme opravu tramvajové trati včetně odvodnění a trolejového a trakčního vedení. To potrvá též zhruba tři týdny. V celém úseku položíme nové kolejnice, které uložíme na železobetonové pražce do štěrkového lože s pružným upevněním kolejnic a pryžovou podložkou. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby,“ dodala Andrea Fojtíková.


Výluka tramvají:

Solní:
„Při úplné uzavírce ulice Solní bude trať v jižní části náměstí Republiky jedinou spojnicí zbytku tramvajové sítě s vozovnou Slovany. Po dobu výluky dojde k zavedení linky č. 1/2 v trase Skvrňany – Sady Pětatřicátníků – Bolevec. Na opačné straně oddělené tramvajové sítě pak proběhne obrat pravidelných tramvajových linek č. 1 a 2 ze Slovan a Světovaru v točně U Zvonu. Vzájemný přestup mezi těmito samostatnými linkami bude zajištěn okružní linkou náhradní autobusové dopravy č. 2A přes centrum města, jež bude vedena ulicemi Prešovská – náměstí Republiky (jižní strana) – Zbrojnická – U Zvonu – Pražská – Sirková – Americká – Klatovská třída – sady Pětatřicátníků – Prešovská,“ dodal Martin Petr, dopravní specialista Plzeňských městských dopravních podniků.

Skvrňanská:
„Při výluce na tramvajové trati při cestě z a do Skvrňan bude zavedena náhradní autobusová doprava. Obrat linek č. 1 a 2 bude stále probíhat v točně U Zvonu. Linka č. 1/2 bude po dobu opravy trati ukončena v sadech Pětatřicátníků jako linka č. 1X Bolevec – Sady Pětatřicátníků, a protože již bude náhradní autobusová doprava jezdit v centru města v souvislosti s výlukou v Solní ulici, spojí se provoz do jedné linky náhradové dopravy č. 2A v relaci Skvrňany – Sady Pětatřicátníků – Anglické nábřeží a zpět. Omezení provozu by mělo trvat do konce srpna, poté bude do poloviny září probíhat výluka ve spojitosti se Solní,“ uvedl Martin Petr.

    • výluka tramvají Solní:
        ? linky č. 1 a 2 od Slovan/ Světovaru ukončeny U Zvonu, linka č. 1/2 v trase Skvrňany – Bolevec, autobus č. 2A v trase Sady Pětatřicátníků – Anglické nábřeží a zpět

    • výluka tramvají Solní + Skvrňanská:
        ? linky č. 1 a 2 od Slovan/ Světovaru ukončeny U Zvonu, linka č. 1X v trase Bolevec – Sady Pětatřicátníků, autobus č. 2A v trase Skvrňany – Sady Pětatřicátníků – Anglické nábřeží a zpět


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 18.06.2020 14:000 +
 
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby