Plzeňské křižovatky budou řídit policisté

V průběhu června se částečné omezení v provozu dotkne celkem čtyř plzeňských křižovatek.

Cílená propagace v Plzni

Na plánované výpadky elektrického proudu na jednotlivých křižovatkách budou dohlížet plzeňští dopravní policisté, kteří jejich řízení převezmou do vlastních rukou. Jak porozumět pokynům policistů? Není na škodu zopakovat si svoje znalosti.... 

V souvislosti s přerušením dodávky elektřiny ze strany dodavatele bude vypnuto světelné signaizační zařízení (SSZ) na níže uvedených křižovatkách.
       13.6.2020         7-16 hodin   SSZ  křižovatka ulic U Prazdroje – Lobezská
       18.6.2020       12-15 hodin   SSZ  křižovatka ulic U letiště – Folmavská
       19.6.2020       13-16 hodin   SSZ  křižovatka ulic Klatovská tř. – Sukova
       20.6.2020
         7-16 hodin   SSZ  křižovatka ulic U Prazdroje – Lobezská

Čas obnovení napájení je závislý na dodavateli.

Na plánované výpadky elektrického proudu na jednotlivých plzeňských křižovatkách budou dohlížet plzeňští dopravní policisté, kteří jejich řízení převezmou do vlastních rukou. Zároveň žádáme všechny řidiče, aby respektovali pokynů policistů, dotčenými křižovatkami projížděli s největší opatrností, byli ohleduplní a věnovali svou pozornost řízení a provozu.

..................................................................................................................................................................................................................................

Pokyny policisty v podstatě fungují jako semafor:
Signál se žlutým světlem „Pozor!“, nahrazuje pokyn vztyčené paže policisty. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném, znamená povinnost zastavit vozidlo.
Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě. Signál se zeleným světlem „Volno“, nahrazuje policista postojem s upažením rukou v úrovni ramen, připomínající tvarem písmeno „T“.
Pokyn „Volno“ platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.
Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména pak dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Současně tímto postojem a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič jedoucího vozidla směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit.
Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“. Posledním a zpravidla pro řidiče nejtěžším postojem je tzv. trojstranná uzávěra, tedy postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínajícím tvarem písmeno „L“.
Povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“ platí pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku. Pokyn „Volno“ znamená pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo. Současně pokyn „Volno“ platí pro řidiče přijíždějící k čelu policisty a to pouze, pokud odbočuje jen vpravo. V tomto případě chodci mohou přecházet jen za zády policisty.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 11.06.2020 07:060 +
 
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka