Plzeňský centrální obvod letos podpoří organizace osmimilionovými dotacemi

I v letošním roce podpoří Městský obvod Plzeň 3 různorodé spektrum neziskových organizací v rámci dotačních programů.

Jarní servisní akce AUTO CB

A to z obvodního rozpočtu na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.

„Dotačních programů je celkem sedm, a to: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže; Podpora jednorázových sportovních akcí; Sociální oblast – „Podaná ruka“; Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“, Podpora bezpečnosti a prevence kriminality, Sdružuj se buď aktivní a Podpora sportovních aktivit a mládeže. Na dotace bylo v rozpočtu připraveno celkem 9 milionů korun. Jelikož jsme se rozhodli letos více šetřit, rozdělili jsme nakonec 8,3 milionů korun. “, informuje Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 3.

Zájemci měli možnost požádat od druhé poloviny měsíce října loňského roku o dotace z obvodního rozpočtu na podporu rozvoje své činnosti.

„V programu Podpora bezpečnosti a prevence kriminality jsme poskytli dotaci na projekty a programy organizacím, které zajišťují preventivní činnost vedoucí ke snižování míry a závažnosti negativních sociálně patologických jevů a ke zvyšování pocitu bezpečí občanů na území našeho obvodu“, přibližuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Centrální obvod si je vědom toho, že většina významných kulturních akcí se odehrává právě zde. Proto podpořil celkem 65 kulturních projektů napříč žánry v rámci programu nazvaného „Místo pro život.“ Mezi nimi je kromě spousty lokálních a komunitních projektů také řada tradičních akcí jako jsou filmový festival Finále Plzeň, Plzeňský festival stepu, mezinárodní festival pouličního umění Pilsen Busking Fest, festival filmů pro děti a mládež Juniorfest, Noc kostelů, Víkend otevřených ateliérů či festival francouzské kultury Bonjour Plzeň. Obvod ale pamatoval i na podporu činnosti pro různé neprofesionální umělecké spolky jako je Divadlo Dialog či Loutkové divadlo V Boudě.

„Velmi rádi jsme finančně podpořili také sportovní akce na našem obvodě a v neposlední řadě sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže v příslušných organizacích, oddílech a klubech a to dohromady necelými dvěma miliony korun“, říká Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

„Největší objem peněz - celé 2 miliony korun – byl určen pro dotační program věnovaný sociální oblasti, kde jsme největšími částkami podpořili zejména hospicovou péči, projekty na pracovní zařazení lidí se zdravotním handicapem, domovy pro matky, terénní programy a také Diecézní charitu“, vypočítává Stanislav Šec, místostarosta MO Plzeň 3.

„Výzva na rok 2021 bude pravděpodobně vyhlášena na podzim 2020, což by umožnilo neziskovým organizacím čerpat dotace opět již v prvním čtvrtletí roku 2021. Prosíme žadatele, aby si termín a informace o dotačních programech hlídali na našich webových stránkách, aby žádost podali včas a do správného dotačního programu,“ dodává Ondřej Ženíšek.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 09.03.2020 12:090 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka