Kraj má nejnižší podíl osob navštěvující pravidelně preventivní prohlídky

Plzeňský kraj má nejnižší podíl osob, které chodí pravidelně na prevenivní prohlídky ke svému praktickému lékaři. Zatímco v rámci celé ČR prevenci absolvuje průměrně 58 osob ze sta, v Plzeňském kraji je to pouze 51 osob.


Nejzodpovědnější jsou v tomto ohledu občané Olomouckého kraje, kde na prevenci myslí téměř 62 osob ze sta. Vyplývá to z analýzy prezentované na diskusním kulatém stole ze série "Cesta ke zdravému srdci", který se konal v Plzni ve středu 27. března 

Unikátní studie shromažďuje celkem 13 ukazatelů, které porovnávají stav prevence a kardiologické péče v kraji s celostátním průměrem. Vyplývá z ní dále, že Plzeňský kraj se řadí do čtveřice krajů, jejichž obyvatelé nejčastěji sahají po tabákových výrobcích. Kouření zde přiznává více než 23 % obyvatel. Nejlepšího výsledku v rámci ČR naopak kraj dosahuje v oblasti míry obezity. Tento rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění se vyskytuje jen u 17 % obyvatel. 

„Vždy je lepší řešit problém co nejdříve. Proto považujeme prevenci za klíčovou součást boje proti kardiovaskulárním nemocem“, říká hejtman kraje Rudolf Špoták. S tímto názorem souhlasili i další odborníci, kteří se sešli u diskuzního stolu, mezi které patřili například přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Richard Rokyta, předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, regionální ředitelka VZP ČR Lenka Havlasová nebo výkonný ředitel divize EUC klinik Jan Šlajs. 

Zlepšení situace by mohl přinést nový Národní kardiovaskulární plán Ministerstva zdravotnictví. „Vizí nového národního plánu je zajistit každému obyvateli České republiky možnost prevence vzniku kardiovaskulárního onemocnění a v případě jeho rozvoje zajistit nejvyšší možnou kvalitu péče a života bez ohledu na geografickou polohu či stadium nemoci“, uvedl Miloš Táborský, přednosta I. Interní kliniky FN Olomouc a člen výboru České kardiologické společnosti. 

Nový pacient čeká na prohlídku v ambulanci průměrně více než 42 dnů Během diskuze byl také představen průzkum reálné dostupnosti objednacích termínů u ambulantních kardiologů. V rámci průzkumu byly telefonicky osloveny všechny kardiologické ambulance v kraji se žádoso o objednací termín. Úspěšně se termín podařilo získat ve 14 případech z 21, v ostatních případech nebylo volání ani po opakovaných pokusech úspěšné EFCARE s.r.o. 

Projekt Cesta ke zdravému srdci poskytuje cenný impuls pro zlepšení situace v oblasti kardiologické péče a podporuje budoucí iniciativy směřující k prevenci a léčbě kardiovaskulárních, ale i souvisejících metabolických či renálních onemocnění, na úrovni primární péče, ambulantních specialistů a specializovaných center péče Diskuzní kulaté stoly se postupně uskuteční ve všech krajích, další akce je naplánována na 9. dubna v Karlových Varech. Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka