Plzeňský kraj zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel

Centrum služeb pro silniční dopravu zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy v kraji, a to na období do 31. 12. 2020.


Plzeňský kraj či jím pověřená osoba může zajišťovat nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel na „svých“ silnicích II. a III. třídy v Plzeňském kraji a i na silnicích I. třídy, to však pouze s předchozím souhlasem jejich vlastníka (vlastnická práva k silnicím I. třídy vykonává státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR). Souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby Plzeňský kraj zajišťoval nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel i na silnicích I. třídy, byl udělen. 

Kraj nejen zajišťuje nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel, ale je i částečným příjemcem finančních prostředků ze zaplacených pokut, které jsou ukládány provozovatelům vozidel za to, že na pozemních komunikacích provozovali přetížená vozidla. Systém kontrolního vážení vozidel mj. přispívá k ochraně pozemních komunikací a rovněž k ochraně účastníků silničního provozu a přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jde tedy o činnost, která je nesporně ve veřejném zájmu.

Náklady na zajištění výše uvedených služeb nepřesáhnou 363 000 korun.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka