Plzeňský kraj zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel

Centrum služeb pro silniční dopravu zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy v kraji, a to na období do 31. 12. 2020.

weby na míru UNIWEB

Plzeňský kraj či jím pověřená osoba může zajišťovat nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel na „svých“ silnicích II. a III. třídy v Plzeňském kraji a i na silnicích I. třídy, to však pouze s předchozím souhlasem jejich vlastníka (vlastnická práva k silnicím I. třídy vykonává státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR). Souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby Plzeňský kraj zajišťoval nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel i na silnicích I. třídy, byl udělen. 

Kraj nejen zajišťuje nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel, ale je i částečným příjemcem finančních prostředků ze zaplacených pokut, které jsou ukládány provozovatelům vozidel za to, že na pozemních komunikacích provozovali přetížená vozidla. Systém kontrolního vážení vozidel mj. přispívá k ochraně pozemních komunikací a rovněž k ochraně účastníků silničního provozu a přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jde tedy o činnost, která je nesporně ve veřejném zájmu.

Náklady na zajištění výše uvedených služeb nepřesáhnou 363 000 korun.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda Fabia

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka
uniweb weby