Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb budou parkovat za korunu

Poskytovatelé některých sociálních nebo zdravotních služeb na území Plzně budou moci ve městě parkovat na parkovacích místech za zvýhodněnou cenu.


Cena za nejvýše 24 hodinové stání registrovaného vozidla poskytovatele služeb bude činit jednu korunu za den. Poskytovatelé těchto služeb si mohou požádat o vydání parkovací karty Plzeňské městské dopravní podniky po předcházejícím potvrzení magistrátního odboru sociálních služeb.

„Zajištění zvýhodněného parkování pro poskytovatele některých sociálních nebo zdravotních služeb je jedním z opatření v naší takzvané Plzeňské protikoronavirové dvanáctce, kterou chceme mírnit negativní dopady koronavirové krize na občany, podnikatele, kulturní aktéry a další různé subjekty na území města Plzně. Chceme také zvýšit komfort služeb poskytovaných seniorům a zdravotně postiženým v jejich domácím prostředí. Dvanáctku schválila Rada města Plzně
15. dubna 2020. Nyní jsme se dohodli i na výši zvýhodněné ceny za parkování,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

„Za registrované sociální služby se považují pečovatelské služby, osobní asistence, raná péče, tísňová péče, odlehčovací služby poskytované terénní formou, průvodcovské, tlumočnické a předčitatelské služby v terénní formě a chráněné bydlení,“ doplnil náměstek pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Formulář Žádosti o parkovací oprávnění bude k dispozici na https://www.plzen.eu/plzenska-12/, https://socialnisluzby.plzen.eu/ a https://www.parkingplzen.cz/.

Součástí formuláře bude rovněž návod na jeho vyplnění. Žádost o parkovací oprávnění z pohledu stanovených pravidel bude ověřovat Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. S formulářem potvrzeným tímto odborem se dostaví žadatel na pracoviště pro vydávání parkovacích karet do objektu Plzeňských městských dopravních podniků v Podmostní 4, kde kartu za úhradu obdrží.

Návštěvy na obou útvarech je vhodné dohodnout telefonicky.

Kontakty:
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, telefon: 37 803 3351
PMDP a.s. – Středisko dopravy v klidu, Podmostní 4, Plzeň, telefon: 602 621 795The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka