Poslední letošní jednání krajské rady: Vyhlášení webových soutěží

K poslednímu letošnímu jednání se ve čtvrtek sešla Rada Plzeňského kraje. Mezi schválenými body bylo vyhlášení krajských kol soutěží o nejlepší webové stránky měst a obcí.

SEO UNIWEB

Jde o soutěže Zlatý erb, JuniorErb a o nejlepší webové stránky příspěvkových organizací Cena hejtmana Plzeňského kraje. Radní také schválili vyhlášení dotačního programu na podporu výstavby a rozšiřování metropolitních sítí a schválili použití navýšené alokace kotlíkových dotací na uspokojení již podaných žádostí.

Vyhlášení krajských kol soutěží Zlatý erb 2017 a JuniorErb 2017 a soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje vyhlásila krajské kolo soutěže Zlatý erb 2017 v kategoriích: 

a) nejlepší webové stránky města

b) nejlepší webové stránky obce

c) Smart City a elektronické služby   

Soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit obce, města a městské části. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům s využitím elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR.  

Přihlášky do Zlatého erbu lze podávat od 3. ledna do 3. února 2017. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu www.zlatyerb.cz.

Dále bylo vyhlášeno krajské kolo soutěže JuniorErb 2017 pro mladé lidi do 18 let, kteří vytvářejí vlastní webové stránky a internetové projekty pro obce, města, regiony, školy, turistická místa, veřejnou správu apod. 

Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak týmy (2/3 týmu a přihlašovatel musí být mladší 19 let – datum narození po 28. únoru 1998). Může se jednat i o školní třídy, které vytvářejí podobné projekty v rámci výuky (ročníkové práce apod.). Do soutěže mohou být přihlášeny pouze stránky, elektronické služby a projekty dostupné prostřednictvím internetu. Projekty se musejí týkat následujících oblastí: webové stránky měst, obcí a regionů, podpora turistického ruchu, škola, vzdělávání, volnočasové aktivity, stránky sportovních organizací a spolků, které se podílejí na společenském životě obce (např. místní jednota Sokol) a další projekty související s veřejnou správou (obecní TV).   

Přihlášky do soutěže JuniorErb lze podávat prostřednictvím webových stránek sdružení Český zavináč v sekci JuniorErb od 10. ledna do 28. února 2017.

Sdružení Český zavináč je pro rok 2017 hlavním organizátorem soutěže Zlatý erb i JuniorErb. Obě soutěže jsou organizovány dvoustupňově – v kolech krajských a následně v kole celostátním. 

Rada vyhlásila také Cenu hejtmana Plzeňského kraje 2017 o nejlepší webové stránky příspěvkové organizace. Cenu hejtmana organizuje Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje a je určena organizacím zřizovaným Plzeňským krajem, ale i městy či obcemi. Podmínkou je, že přihlášený subjekt musí mít sídlo na území Plzeňského kraje. Stránky může do soutěže přihlásit sama organizace, její zřizovatel nebo zástupce veřejnosti. V roce 2017 proběhne třetí ročník této soutěže.  

Přihlášky do soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje lze podávat od 3. ledna do 3. února 2017 prostřednictvím odkazu na portále Plzeňského kraje v článku informujícím o této soutěži (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/cena-hejtmana). 

V kategoriích nejlepší webové stránky obce, nejlepší webové stránky města a nejlepší webové stránky zřizované organizace získá vítěz 30 tis. korun, druhý umístěný si odnese 22 tis. korun a třetí pak 16 tis. korun. V kategorii Smart City a elektronické služby bude finanční ohodnocení spojené s prvním místem 20 tis. korun, s druhým místem 16 tis. korun a pro třetího je určeno 10 tis. korun. V soutěži JuniorErb si první tři odnesou atraktivní věcné ceny.

Veškeré informace k soutěžím budou dostupné i na stránkách Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/souteze-it.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb fabia ihned k odběru

Hlavní zprávy

 

auto cb restart 2
seo uniweb