Prázdniny umožnily provést rekonstrukce ve školkách

Prázdniny jsou pro většinu z nás časem dovolených a zaslouženého odpočinku.

jaro auto cb

Jiná situace byla však v některých mateřských školách na území Městského obvodu Plzeň 3. V průběhu prázdnin byly prováděny nejen větší opravy, které je ideální provádět mimo provoz, ale i velké investiční akce.

Největší investiční akcí, kterou centrální obvod aktuálně realizuje je přístavba 55. mateřské školy v Mandlově ulici na Borech. Nový pavilon umožní navýšit kapacitu o 48 dětí a vytváří i zázemí v podobě prostoru pro tělocvičnu a společenská setkání.

„Jsem velmi rád, že spolupráce se zhotovitelem stavby Stavitelstvím ŠMÍD je na velmi vysoké úrovni, a zatím se podařilo dodržet všechny sjednané termíny včetně klíčového termínu dokončení hrubé stavby, na kterém bylo závislé otevření mateřské školy k 1. 9. 2020,“ uvádí Petr Baloun, 1. místostarosta městského obvodu Plzeň 3.

Další velkou investiční akcí bylo dokončení rekonstrukce 61. mateřské školy Nade Mží v Předních Skvrňanech, která byla uvedena do provozu na začátku 70. let minulého století, tudíž si rekonstrukci určitě zasloužila. Předmětem rekonstrukce bylo nahrazení tzv. Boletických panelů včetně odstranění tepelné izolace z nebezpečných azbestocementových desek. Dále byl rekonstruován hospodářský pavilon, kde je zázemí školky včetně školní kuchyně a spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony.

„I u této akce se podařilo dodržet všechny termíny a spolupráce se zhotovitelem SENCO Chaloupek byla také na vysoké úrovni. Akce byla náročnější z důvodu odstraňování nebezpečných azbestocementových desek, kdy bylo nutné dodržet velmi přísná opatření k zamezení šíření těchto nebezpečných látek při jejich odstraňování,“ upřesňuje Petr Baloun.

Nevyhovující stav krovu budovy byl neplánovaně řešen u 32. mateřské školy v Resslově ulici, kde byly kontrolou zjištěny poruchy a napadení krovu Dřevomorkou domácí. V rámci doporučení statikem byly provedeny nezbytné zabezpečovací práce spočívající ve zpevnění krovu a odlehčení konstrukce odstraněním škvárového zásypu a betonové dlažby. Před zimou dojde k provizornímu zateplení. V současné době byly zahájeny projektové práce na výměnu celého krovu včetně přípravy pro případné budoucí využití půdy jako nových prostor sloužících našim nejmenším.

„Realizaci této akce navrhnu do plánu investic městského obvodu pro příští rok. U všech akcí patří zcela zasloužený velký dík ředitelkám i zaměstnancům mateřských škol, zhotovitelům a kolegům z úřadu,“ doplňuje Petr Baloun.

V době prázdninového „klidu“ byly realizovány i drobné akce například komplexní oprava povrchů chodníků včetně rekonstrukce nebezpečných vpustí na dešťovou vodu ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici a výstavbu pítek v zahradě 63. mateřské školy v Lábkově ulici.
„Jsem moc rád, že se daří školky zvelebovat a zpříjemňovat tak našim nejmenším spoluobčanům pobyt v těchto zařízeních,“ dodává starosta Městského obvodu Plzeň 3 David Procházka.

Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
koronavirus v plzni

Hlavní zprávy

 

AUTO CB škoda plus
uniweb weby