Přednáška se ve čtvrtek zaměří na vodu v Plzni

Přednášková série zaměřená na zeleno-modrou infrastrukturu a adaptaci města na změnu klimatu pokračuje ve čtvrtek 25. června od 18 hodin.

Prodej hovězího masa od farmáře

Koná se v areálu Plzeňského Prazdroje (v zahrádce Konferenčního centra Secese). Hosty večera zaměřeného na hospodaření s vodou ve městě budou hydrobiolog Jindřich Duras a geograf Jan Kopp. 

Voda propojuje všechno a všechny. Proto by nás nemělo překvapit, že změna klimatu doprovázená nedostatkem vody s sebou nese i dopady, s nimiž jsme příliš nepočítali. Tím se otevírají k diskusi témata v období dostatku vody nevídaná. Změnit je třeba úplně všechno, dokážeme to? Zatím se moc nezdá... Přednáška hydrobiologa Jindřicha Durase s názvem VODA A MY - (ne)očekávané souvislosti se bude věnovat například změnám fungování rybníků a vodních nádrží, ale také tomu, že vodu nejenže neumíme moudře využít, ale ani ji dobře „zahodit“.

Je zeleno-modrá infrastruktura módní slovo nebo příležitost k rozvoji města? Ve svém příspěvku Příležitosti a bariéry rozvoje zeleno-modré infrastruktury města Plzně ukáže geograf Jan Kopp na příkladu Plzně nejen možnosti jejího plánování a příležitosti její realizace, ale i bariéry bránící pokroku v této oblasti. Vysvětlí také, proč je mezioborová spolupráce jedním ze základních předpokladů dalšího rozvoje.

————————

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Hydrobiolog, který se více než tři desítky let věnuje limnologickým tématům (limnologie = věda o kontinentálních vodních útvarech s pomalou výměnou vody) ve státním podniku Povodí Vltavy. Zaměřuje se na hydrobiologii, obohacování vod o živiny, okyselování vodního prostředí, chování vodních nádrží, problematiku rybníků a jejich využívání. V posledních letech také řeší uvedená témata na poli plánování v oblasti vod. Je členem mezinárodních komisí pro otázky živin, pravidelně přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni.

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Vystudoval učitelství a fyzickou geografii na Přírodovědecká fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší na katedře geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se soustředí především na ekohydrologickou problematiku městské a příměstské krajiny a adaptaci regionálního rozvoje na klimatické změny.

————————
Závěrečná část série s podtitulem „Krajina ve městě“ proběhne za účasti krajinářské architektky Kláry Salzmann a krajinného ekologa Jana Richtra ve středu 8. července 2020 od 18 hodin v komunitní zahradě PěstírnaDEPO (v areálu DEPO2015).
————————
Foto: BB Centrum, budova DELTA, Praha (www.bbcentrum.cz), Václav Čubr (Envic)


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby