Příroda je pro děti velkým dobrodružstvím, ukazuje výstava MINT odmala

Dnešním dětem se stále více zkracuje čas, kdy mohou být samostatně venku a objevovat přírodu.

SEO UNIWEB

Radost z objevování jim navíc často kazí zákazy a obavy dospělých, aby se nezranily nebo neumazaly. Ve společném česko-německém projektu MINT odmala si pedagogové z obou stran hranice vyměňovali zkušenosti, jak trávit s dětmi více času v lese a poskytnout jim příležitost, aby samy přirozeně bádaly a učily se.

Od 3. 6. až do konce června 2019 je ve Smetanových sadech v Plzni k vidění venkovní výstava MINT odmala, která reflektuje společný tříletý projekt Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias-Grube. Projektem prošlo na 500 pedagogů. Vypravěčkami výstavy jsou české a německé učitelky, které se projektu intenzivně účastnily.
Zkratku MINT můžeme z němčiny přeložit jako matematiku, informatiku, přírodní a technické vědy, v ČR se používá termín polytechnická výchova. U nás i v Německu funguje velká podpora těchto disciplín od nejútlejšího věku, potýkáme se ale i s podobnými problémy. České učitelky v německých mateřských školách zaujalo například období bez hraček, dále otevřený koncept, ve kterém jsou už předškolní děti vedeny k samostatnosti a odpovědnosti (učí se mimo jiné řezat pilkou či zatloukat hřebíky) a podílejí se také na rozhodování, třeba prostřednictvím konzultačních hodin, které mají s paní ředitelkou.

Z české strany prezentuje svoje zkušenosti prostřednictvím výstavy mimo jiné ředitelka plzeňské 23. mateřské školy Iva Adamová, která s dětmi zkouší v přírodě cvičení na programování. „Na začátku nás velmi překvapilo, že by informatika mohla být také tématem našich venkovních badatelských aktivit. Každopádně v Německu se otázkou, jak je možné učit i velmi malé děti programátorsky myslet, zabývají velmi intenzivně. Může to probíhat velmi dobře i bez počítače a samozřejmě tedy i venku. Některá z cvičení, která jsem se naučila, zařazuji pravidelně do výuky,“ uvádí Iva Adamová.

Na výstavních panelech je i vyjádření Petry Čechurové z lesní školky Větvička, která má na starosti lesní družinu. Svoje zkušenosti prezentuje Michaela Štibraná, ředitelka MŠ Merklín, která se nadchla pro komunitní aktivity ve školkách.

V rámci projektu MINT odmala proběhly několikadenní semináře ve zcela mimořádném zázemí Ekologické stanice Lias-Grube i několikadenní hospitace v inspirativních ekologicky zaměřených školkách a školách. Čeští učitele, ale i zřizovatelé se vydali na dvě exkurze za dobrou praxí do Německa. Uskutečnilo se 10 přednášek a workshopů jak s českými, tak německými lektory. „Jsme velmi rádi, že jsme pravidelná školení nebo stáže v Německu mohli pedagogům z Plzeňského kraje nabídnout v tak velkém množství. Mimo to jsme pořádali i exkurze pro zřizovatele. Všichni nebo spíše všechny zúčastněné si velmi pochvalovaly možnost inspirovat se a sdílet zkušenosti s německými kolegyněmi. A skvělé je, že díky naší běžné činnosti, to je díky grantovým programům Nadačního fondu Zelený poklad, mohou plzeňské školy a školky mnohé nápady zrealizovat. Objevují se například první lesní družiny,“ říká Tereza Pelclová z Nadačního fondu Zelený poklad.


Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Launch Octavia auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb