Psychiatrická nemocnice v Dobřanech ušetří za energie deset milionů ročně

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech dokončila projekt Energetické úspory se zárukou (EPC) za více než 332 milionů korun.

První veřejné kluziště v Plzni

Jeho součástí je především vybudování nové plynové kotelny s kondenzační technologií, dále výměna rozvodů topné vody a páry, zateplení budov v areálu, instalace střešní fotovoltaické elektrárny a řada dalších energeticky úsporných opatření. Díky projektu ušetří nemocnice přibližně deset milionů korun ročně. Program je financován z fondů EU, státního rozpočtu a z rozpočtu nemocnice. Evropská dotace činí 58,4 procenta výdajů, 15 procent výdajů uhradí stát. Projekt realizovala společnost Amper Savings.

„Projekt jsme začali připravovat ještě v době, kdy byla situace na trhu s energiemi daleko příznivější než dnes. Jsme tedy rádi, že jsme jej dokončili právě nyní, když jsou ceny energií násobně vyšší než v předcházejících letech. Kotelna a další zařízení a opatření jsou ve zkušebním provozu několik měsíců a už nyní můžeme říct, že ušetříme bezmála 30 procent spotřeby energií. Uspořené prostředky chceme využít k dalšímu rozvoji areálu, zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení komfortu pacientů,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Petr Žižka. Doplnil, že celé dílo bylo zhruba rok a půl realizováno za běžného provozu nemocnice, přičemž nebyla ovlivněna péče o pacienty. „Je tedy potřeba vyzdvihnout práci a přístup všech zaměstnanců ve ztížených podmínkách,“ dodal ředitel.               

K dalším opatřením v rámci projektu patří instalace parního zdroje pro technologické účely, osazení kogenerační jednotky o výkonu cca 200 kWe/253 kWt pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, výměna technologie prádelny, zdroje chladu a LED osvětlení, modernizace systému měření a regulace. „V návaznosti na projekt je zřízen centrální dispečink s režimem 24/7, který bude sloužit k řízení a monitorování energetického hospodářství. Do jeho kompetence spadnou postupně i další procesy spojené s fungováním nemocnice, včetně úkolů při zajišťování fyzické bezpečnosti a požární ochrany celého areálu,“ popsal Karel Malý, technický náměstek nemocnice.

„Podobné projekty energetických úspor již úspěšně fungují v několika dalších nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Obecně pomáháme snižovat náklady na elektřinu, plyn, teplo či vodu se zachováním či zlepšením uživatelského komfortu a technologické racionality a udržitelnosti. Přispíváme tak mimo jiné i ke snižování emisí oxidu uhličitého,“ uvedl Ing. Radek Vrána, generální ředitel společnosti Amper Savings. Doplnil, že v dobřanské nemocnici se nejvíce uspoří na zemním plynu (42 procent) a na elektrické energii (36 procent) a dosáhne se snížení emisí oxidu uhličitého o 2479 tun za rok, což představuje až 43 procentní pokles proti referenční spotřebě. Dodal, že Amper Savings bude poskytovat v dalších letech nemocnici i služby aktivního energetického managementu, díky čemuž se očekává další snižování spotřeb energií areálu nemocnice. 

V rámci projektu byly mimo jiné vyměněny více než tři kilometry potrubí, vyměněno více než 6500 vnitřních svítidel, zatepleno 12 250 metrů čtverečných půd a přes 1100 metrů čtverečných plochých střech, byla vybudována nová 180 metrů dlouhá plynová přípojka a na stávající radiátory bylo nainstalováno 2408 termostatických ventilů a hlavic.  

O nemocnici:

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech se díky rekonstrukci řady svých budov v minulých letech postupně proměnila z historického areálu v moderní nemocnici. Svojí rozlohou 42 hektarů, 1100 lůžky a 1200 zaměstnanci je druhým největším zařízením tohoto typu v České republice. Kromě 30 oddělení určených k vlastní léčbě se v areálu nachází kostel, sportovní komplex, obchod s potravinami, kulturní dům a knihovna. 

O EPC:

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a případně zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov a zařízení. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel (ESCO – z angl. EnergySavingCompany) a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí rozdíl. Nedílnou součástí EPC je důsledný aktivní energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají dle typu a stavu technologií a objektů návratnost 5 až 15 let.

O Amper Savings:

Společnost Amper Savings, a.s. je součástí české energetické Skupiny Amper, poskytující energetické služby včetně realizace energeticky úsporných projektů s využitím nejmodernějších technologií, provozování lokálních distribučních soustav a optimalizace energetických hospodářství klientů. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení objektů a technicko-administrativních opatření optimalizujících spotřebu a nákup energií tak, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby