Radní kraje a města Plzně se sešli na pracovním jednání

Radní Plzeňského kraje a radní města Plzně se v pátek 16. června sešli na společném jednání v plzeňském Parkhotelu.

První veřejné kluziště v Plzni

Hovořili o tématech, která si vyžadují jejich užší spolupráci, ať už to byla činnost a budoucnost Techmanie Science Center o.p.s., finanční podpora Plzeňské filharmonie, zapojení ZUŠ do roku hudby, spolupráce obou samospráv s Divadlem Josefa Kajetána Tyla, nárůst počtu míst v síti základních sociálních služeb, budoucnost protialkoholní stanice (PAZS) anebo propojení skupinových vodovodů Plzeň-Nýrsko.

„Jsem velmi rád, že se můžeme nad společnými tématy, která přispívají k rozvoji města Plzně a celého plzeňského regionu, potkat a nalézt společný postup v jejich řešení, který je oboustranně výhodný a přinese občanům užitek,“ řekl k dnešnímu jednání hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Také primátor města Plzně Roman Zarzycký společné jednání přivítal a označil za oboustranně přínosné. „Vážím si toho, že se potvrzuje, že Plzeňský kraj je pro nás partnerem  a můžeme využívat synergie plynoucí z toho, že je stejná politická reprezentace na úrovni města Plzně, jeho obvodů a Plzeňského kraje,“ prohlásil.

V případě činnosti a budoucnosti Techmanie Science Center o.p.s., hejtman Rudolf Špoták seznámil radní města Plzně se záměrem Plzeňského kraje stát se jedním ze spoluzakladatelů. Nová smlouva o finanční podpoře činnosti Techmanie s městem Plzeň, tak bude podepisována v listopadu letošního roku. Primátor Roman Zarzycký v této souvislosti uvedl, že město bude požadovat, aby v prostorách Techmanie byla zřízena samostatná výstavní plocha města Plzeň a aby zde probíhaly programy pro školy. 

Radní obou samospráv dále přivítali proběhlé změny ve správní radě Plzeňské filharmonie, které jim umožní mít větší vliv na její činnost směrem k rozvoji kulturně-společenského života Plzeňské filharmonie. V tuto chvíli má Plzeňský kraj v dozorčí radě 1 člena a 2 ve správní radě. Město Plzeň pak podle vyjádření radní pro oblast kultury a památkové péče Elišky Bartákové má v dozorčí radě 3 zástupce a ve správní radě 2. 

Diskuse se dále stočila na zcela nový ideový záměr vytvoření kulturní akademie pro děti a mládež, která by se, kromě jiného, zaměřila na oblast výtvarné výchovy. Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu, během jednání přislíbila, že si ho bere za svůj a dále ho promyslí a rozpracuje. Radní města Plzně Eliška Bartáková, v jejíž gesci je kultura a památková péče, dále účastníky jednání informovala o přáních Umělecké rady DJKT směrem k samosprávám a také o projektu Roku české hudby 2024. „Chtěli bychom, aby kraj participoval a podpořil ZUŠ i finančně tak, aby bylo možno tento projekt vytvořit a úspěšně zrealizovat,“ konstatovala. 

Důležitým bodem společného jednání se stala též informace o záměru města rozšířit počet míst v základní síti sociálních služeb. Radní města pro oblast sociální a aktivní život seniorů  Jiří Šrámek seznámil členy Rady PK s projekty Nováček 2, Domem pro autisty, Domem se zvláštním režimem a stacionářem Človíček pro osoby  s postižením (děti a mládež). Hejtman Rudolf Špoták přítomné ujistil, že Plzeňský kraj v oblasti sociální dostojí všem svým závazkům. „K čemu jsme se zavázali, že finančně podpoříme, to dodržíme,“ prohlásil a v souvislosti s přidělením finančních dotací upozornil protistranu, že změny a nová místa do základní sítě jsou zařazována vždy k datu prvního ledna v daném roce.

V otázce budoucnosti protialkoholní stanice (PAZS), která zajímala člena Rady PK pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiřího Winkelhöfera, se zatím podle informací krajského radního Pavla Haise nic nemění a bude dál provozována jako dosud. „Neplánuje se nyní ani její přemístění,“ řekl.

V oblasti záměru propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Plzeň pak první náměstek primátora pro oblast technickou Pavel Bosák informoval členy Rady PK, že má město  zájem podílet se na zpracování Projektové dokumentace části z Plzně do Stoda.

Závěrem dnešního setkání hejtman Rudolf Špoták informoval přítomné o současné situaci v zajištění připravenosti na dopady ve změnách ubytování daných Lexem Ukrajina V. po 1. 7. 2023. 

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby