Radní Plzně i kraje jednali společně

Radní města a kraje se potkali, jednali o galerii, filharmonii, projektu autonomního autobusu, novému systému v dopravě a dalších tématech


K prvnímu společnému jednání se od loňských podzimních voleb sešli tento týden radní města Plzně a radní Plzeňského kraje. Hovořili o tématech, jako jsou nový systém plánování v oblasti dopravy, možnost spoluzakladatelství Plzeňské filharmonie, podpora novostavby Západočeské galerie, podpora nového objektu služeb pro lidi bez domova ve Wenzigově ulici, podpora zdravotně znevýhodněných občanů, ale i například možnost zapojení se do projektu autonomního autobusu v Plzni, spolupráce na projektu pro inkubaci inovativních firem a další.

„Jsem velmi rád za tuto příležitost se potkat. Dokazuje, že obě samosprávy spolupracují. Viděl jsem shodu na společné cestě k řešení, i co se týká složitějších témat,“ zhodnotil primátor Martin Baxa. Za město se setkání zúčastnili také první náměstek Roman Zarzycký, náměstci Eliška Bartáková, Michal Vozobule, radní Vlastimil Gola, David Šlouf a Martin Zrzavecký.

Podle hejtmanky Ilony Mauritzové se oba subjekty vzájemně podporují. „Jsem ráda, že hledáme témata a projekty k rozvoji celého kraje. Období pandemie koronaviru navíc ukázalo, že umíme spolupracovat ještě více,“ řekla Ilona Mauritzová. Na jednání byli její náměstci Josef Bernard, Pavel Hais, Pavel Karpíšek, Rudolf Špoták, Marek Ženíšek a radní Marcela Krejsová.

Novinku v oblasti dopravy, jenž bude sloužit nejen městu, ale i kraji a dalším subjektům představil náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule. „Zavádíme nový systém včetně mapového podkladu, který bude pracovat se záměry v území. Chceme, aby do něj investoři doplňovali akce, jež plánují v horizontu čtyř až pěti let. Cílem je zásadně zvýšit informovanost, co se kde chystá, vyhnout se dopravním komplikacím, kdy různí investoři nevědí o akci toho druhého, což pak zasahuje dopravu. Bude možné lépe koordinovat uzavírky a podobně,“ informoval Michal Vozobule. Podle něj roste, a to oprávněně, tlak na informování o dopravních investicích, komplikované je to ale v tom, že stavby plánují různé subjekty, tedy město, kraj, stát, vodárna a další. Podle náměstka je velmi dobrá spolupráce s krajskou Správou a údržbou silnic, naopak problémové bývá informování ze strany státu.

V sociální oblasti byl společným tématem projekt, který má navýšit kapacitu služeb pro lidi bez domova. Plzeň chce postavit dům ve Wenzigově ulici, jehož součástí bude noclehárna, nízkoprahové denní centrum a azylový dům. Město žádá o dotaci na projekt, získat by mohlo až 79 milionů korun, náklady odhaduje na 109 milionů korun. Obě strany, tedy město a kraj se dohodly na spolupráci, mj. formou spolufinancování provozu a také tím, že kraj zařadí zařízení do základní sítě sociálních služeb. „Současné zařízení, které poskytuje podporu lidem v bytové nouzi a lidem bez domova, již nestačí, standardy nevyhovují potřebám 21. století, proto pracujeme na novém projektu. Ohledně žádosti o dotaci čekáme na rozhodnutí, pokud vyjde, kolaudace by mohla být v polovině roku 2023,“ uvedl radní Plzně David Šlouf, jenž má na starost oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem. 

Současně David Šlouf informoval o tom, že od 1. října 2021 vznikne nový Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně, jehož ambicí bude také nastavit čtyřleté granty pro sociální organizace, které jsou napojeny na zákon o sociálních službách. „Granty by běžely od 1. ledna 2022, připraveno nyní na toto máme 65 milionů korun,“ uvedl. „Moc si vážíme, že se do tohoto Plzeň pouští. Co se týká objektu ve Wenzigově ulici, jsem rád, že se na tom můžeme podílet, jde o unikátní projekt v rámci ČR,“ reagoval náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták. Podle něj je kraj připraven zařadit do základní sítě sociálních služeb i polyfunkční dům Chvojkovy lomy, jde o projekt domova se zvláštním režimem pro zhruba 100 seniorů, na který nyní Plzeň shání peníze.

O možnost finančně podporovat zdravotně znevýhodněné občany s trvalým bydlištěm na území Plzeňského kraje požádala krajské vedení náměstkyně primátora Eliška Bartáková. Plzeň již takto poskytuje dary v řádech nižších desítek tisíc korun občanům, kteří jsou postižení, nebo se starají o osoby s vyšším stupněm postižení, například na pořízení invalidního vozíku, speciálního lůžka a podobně. „Málokdo je daným občanům tak blízko a zná jejich potřeby lépe než místní samospráva. Proto bychom jako kraj upřednostnili, že budeme přispívat do programů, které již samosprávy mají,“ reagoval náměstek Rudolf Špoták.

Součástí diskuze byla i kultura. Plzeň poděkovala kraji za významnou finanční podporu Plzeňské filharmonie a nabídla možnost spoluzakladatelství Plzeňské filharmonie městem a krajem, kdy podobný model funguje například u Filharmonie B. Martinů ve Zlíně. „Zajímá nás, co vzejde z analýzy města ohledně Plzeňské filharmonie. Nicméně mohu slíbit, že ze strany kraje se při přípravě rozpočtu budeme snažit přispět tak, aby filharmonie mohla fungovat jako dnes, nenecháme je ve štychu,“ reagoval náměstek hejtmanky Marek Ženíšek pro oblast kultury a památkové péče. Podle Elišky Bartákové je situace filharmonie náročná v tom, že nemá své zázemí, svůj koncertní sál, musí si sály pronajímat, což zvyšuje náklady, stejně tak logistika s tím spojená. „Měli bychom do budoucna myslet na to, že by Plzeň potřebovala projekt, který zahrne i koncertní sál a zázemí pro Plzeňskou filharmonii,“ uvedla náměstkyně.

Zástupci kraje při jednání požádali, zda by se město nemohlo podílet finančně na projektu novostavby Západočeské galerie za zhruba miliardu korun. Na ni má kraj od města vyhrazený pozemek blízko náměstí, nyní se snaží sehnat finance. Kraj požádá o státní dotaci ve výši až 15 procent, doufá i v možnost získat dotace z EU. Krajská koalice má dohodu, že galerie se bude stavět, pokud sežene alespoň 40 procent nákladů stavby mimo rozpočet kraje. „Chceme, aby město bylo informováno z první ruky, v jakém stádiu je projekt, jak probíhá,“ uvedl Marek Ženíšek. Technická příprava projektu je ve velmi vysokém stupni rozpracovanosti, se stavbou se počítá v letech 2022 až 2025. „Bez příspěvku města budeme těžko galerii stavět,“ řekla hejtmanka Ilona Mauritzová. Podle Marcely Krejsové, krajské radní pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání, jsou v držení galerie sbírkové předměty nesmírné hodnoty. „Západočeské galerie nikdy neměla svoji výstavní budovu, zatím nikde nedokážeme prezentovat ty hodnotné sbírky, dle mého názoru jde o veřejný zájem a je to i velký dluh vůči mladé generaci, která nikdy neměla pořádně šanci ty sbírky vidět,“ uvedla Marcela Krejsová. Podle ní existuje kulturní turismus, kdy lidé cestují do galerií, na výstavy a nová budova galerie by přilákala do Plzně turisty a město by z ní těžilo. Podle radního města Davida Šloufa zatím Plzeň o finanční podpoře projektu nehovořila, jako svůj vklad však avizovala poskytnutí lukrativního pozemku za symbolickou korunu. „Podařilo se nám nedávno dostavět Mariánskou Týnici, když budeme spolupracovat, třeba se nám podaří postavit galerii i koncertní sál pro filharmonii. Jde o to nehledat překážky a jít do toho společně,“ reagoval Pavel Karpíšek, náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku.

Za výbornou spolupráci v oblasti turismu s městskou organizací Plzeň-TURISMUS poděkovala Marcela Krejsová. Nově vznikající infocentrum v prostorech u vlakového nádraží totiž bude zajišťovat společnou propagaci města a kraje. Kraj současně díky grantu podpoří organizace zaměřené na destinační turismus, tedy i Plzeň-TURISMUS.

Spolupráci v oblasti smart city nabídl kraji na unikátním projektu radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola. „Nedávno se nám podařilo spolu s dopravními podniky dát dohromady nadčasový projekt, podepsali jsme memorandum o vývoji autonomních vozidel v Plzni, je to ojedinělá věc v rámci ČR. Do roku 2027 chce Škoda Transportation vyvinout autonomní tramvaje. Máme zde velký prostor pro využití 5G, protože v Plzni začíná být vykrytí sítí 5G už na polovině území města. Je to obrovská věc pro podniky, které to chtějí využít. My připravujeme projekt autonomního autobusu, kdy jsme v kontaktu s firmami, jezdit by mohl mezi Vědeckotechnickým parkem a konečnou tramvaje na univerzitě. Mohli bychom se na tomto podílet společně, byli bychom první v republice,“ doplnil Vlastimil Gola. První náměstek hejtmanky Josef Bernard přislíbil jednání o tomto záměru.

Podle Marcely Krejsové skvěle funguje spolupráce kraje, města a dalších subjektů na inovačních projektech. „Máme pilotní projekt pro inkubaci inovativních firem, kdy nalézáme společnou řeč v podpoře inovativních řešení ve firmách ve spolupráci se ZČU, městem, krajem, sešli jsme se i se Správou informačních technologií města Plzně,“ uvedla. Připravuje se takzvaný Smart akcelerátor Plzeňského kraje, jehož logickým pokračováním by byl vznik společné organizace zastřešující inovativní firmy, hlavním úkolem pak propagace. „Silná v oblasti inovací v regionu jsou medicína a zdravotnická technologie, inteligentní mobilita, nové materiály a inteligentní výrobní systémy,“ dodala Marcela Krejsová.

Přítomen za město byl i radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. Podle jeho slov funguje spolupráce s krajem na řadě projektů, na některých se také kraj podílí finančně.

Fotogalerie
james bond net concert

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
James Bond

Hlavní zprávy

 

James Bond
uniweb weby