Radobyčice mají opravenou Dlážděnou ulici

Dlážděná ulice v Radobyčicích, jež spadají pod centrální městský obvod, získala v červenci letošního roku novou podobu.

potisk adapt print

Investice za 44 milionů korun bez DPH zvýší v dané oblasti bezpečnost motoristů a zejména chodců. Ve stávající zástavbě dosud chyběly chodníky a plochy pro pěší. Součástí akce bylo vybudování nové okružní křižovatky a zastávkových zálivů pro autobusy hromadné dopravy. Investici realizovalo město ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje. Slavnostního otevření se za město zúčastnili primátor Martin Baxa, náměstci Pavel Šindelář a Michal Vozobule a za Městský obvod Plzeň 3 starosta David Procházka a místostarosta Petr Baloun.

„Město dokončilo opravu Dlážděné ulice v Radobyčicích, která je stěžejní dopravní tepnou této městské oblasti. Jsem především rád, že díky investici ve výši 44 milionů korun se zvýší bezpečnost zdejších občanů. Vybudovali jsme zde zcela chybějící infrastrukturu pro pěší a také novou okružní křižovatkou pro motoristy,“ řekl primátor města Martin Baxa a doplnil: „V minulosti na místě dnešní Dlážděné pravděpodobně vedla cesta, která spojovala Litice se Starým Plzencem. K Plzni byly Radobyčice připojeny poprvé v roce 1949, v roce 1954 zde byl ustanoven samostatný Obvodní národní výbor Plzeň-Radobyčice, ale v roce 1964 byly vyčleněny a k Plzni se navrátily opět až v roce 1976. Dnes toto území spadá pod Městský obvod Plzeň 3.“

„Kompletní rekonstrukce Dlážděné ulice byla nutná především z důvodu velmi špatného stavu vozovky a doprovodných sítí po realizaci kanalizace a vodovodu. Díky ní se zvýší nejen bezpečnost motoristů, což zajistí nová okružní křižovatka, ale vyřešily se i chybějící chodníky pro pěší. Nově jsme také vybudovali zastávkové zálivy pro autobusové linky městské hromadné dopravy i veřejné dopravy Plzeňského kraje. Stavba trvala od března loňského roku. Zkolaudovali jsme ji na začátku července. Celkové náklady jsou ve výši 44,137 milionu korun bez DPH. Město se podílelo částkou 31,630 milionu korun bez DPH,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Rekonstrukce zahrnula úpravu silnice III/180 32 od křižovatky Do Štěnovic x U Pole až na okraj zástavby ve směru k Tyršovu mostu včetně nové okružní křižovatky ulic Do Štěnovic x Dlážděná x Litická. Město vybudovalo zastávkové zálivy pro autobusové linky. Součástí stavby bylo vybudování či oprava chodníků nejen v ulici Dlážděné, ale také v Litické a v ulici K Doudlevcům, která je obytnou zónou, a chodníky město vybudovalo i podél silnice III/180 32. Na závěr proběhly sadovnické úpravy. „Součástí bylo i prodloužení stávajících kanalizačních řadů, přeložky a doplnění vodovodních řadů, doplnění veřejného osvětlení. S tím souviselo nutné přeložení slaboproudých rozvodů a rozvodů středotlakého plynovodu,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic, jenž stavbu realizoval.

Zhotovitelem rekonstrukce Dlážděné ulice byla společnost BERDYCH plus spol. s. r. o.

Radobyčice jsou původním hradištěm z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské. Celá plocha bývalého hradiště je od roku 1930 zastavěna a nejsou zde patrné ani žádné stopy původního opevnění. První zmínky o obci pocházejí z roku 1418 a naleznou je zájemci v městské berní knize. Od první zmínky patřily Radobyčice plzeňskému velkostatku, a to až do roku 1848, kdy se staly plnoprávnou obcí. V roce 1915 byla obec elektrifikována a od roku 1923 spojena s Plzní státním autobusem (na lince Plzeň–Předenice). V roce 1941 bylo rozpuštěno obecní zastupitelstvo a dosazen vládní komisař, v květnu 1945 ustanoven místní národní výbor, který tu působil do roku 1949, kdy byly Radobyčice připojeny k Plzni. Vyčleněny byly v roce 1964. K Plzni se definitivně Radobyčice opět připojily v roce 1976. Ulice v této části byly pojmenovány až právě po připojení k Plzni, v roce 1979. Dlážděná ulice tak byla prvně pojmenována v roce 1979.

Fotogalerie
NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby