Rokycanská transfuzní stanice začala opět odebírat krev

Po omezení odběrů krve z důvodu výměny zpracovatele začalo včera transfuzní oddělení Rokycanské nemocnice opět odebírat krev všem svým dárcům. Režim odběrů a odběrové dny se po výměně zpracovatele nezměnily. Je ale možné, že se v průběhu roku rozšíří provozní doba nebo počet odběrových křesel. Nový zpracovatel má totiž zájem o větší množství krve než dosavadní, a oddělení by proto rádo přivítalo více prvodárců nebo nalákalo k pravidelnějším návštěvám dosavadní příležitostné dárce. Na jaře hodlá


Zpracovatele krve vyměnila nemocnice v lednu (info zde). Stala se jím Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Nahradila plzeňského partnera, který má vlastní zdroje a už neměl o krev rokycanských dárců zájem. V prvních dnech po podpisu smlouvy bylo nutné bezpečně propojit počítačové systémy kvůli výměně a musel se zpracoval časový plán převozů krve. Následně se systém testoval.

„V únoru jsme si zvali menší množství dárců, abychom snáze odladili případné nedostatky. To se podařilo a od března najíždíme opět na plný provoz,“ říká primářka hematologicko-transfuzního oddělení Rokycanské nemocniceMiroslava Padrtová.

Provoz se oproti loňsku zatím nijak nemění. Odběrovými dny jsou i nadále pondělí a čtvrtek od 6 do 9 hodin. Pravidelné dárce si nemocnice zve dle potřeby krevních skupin i dle optimální frekvence, v níž mohou jednotlivci krev darovat. Zájemci o odběr ale mohou chodit i bez pozvání. „Budeme se snažit odebrat každého, kdo přijde. Pokud by zájemců přibývalo, což chceme, můžeme navyšovat kapacity,“ doplňuje primářka.  

K tomu možná časem skutečně dojde. „Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má zájem zpracovávat větší množství krve než předchozí partner. A také přímo v Rokycanské nemocnici i v dalších krajských nemocnicích se meziročně zvyšuje spotřeba krve. Z tohoto důvodu žádáme všechny zdravé lidi z Rokycan i okolí, kteří cítí společenskou odpovědnost a chtějí pomáhat nemocným či zraněným ve svém okolí, v našem kraji i v celé zemi, aby zkusili tuto formu pomoci,“ říká šéf nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos s tím, že pro dárce je odběr krve minimální časovou i fyzickou zátěží. „Pacientům, kteří krev potřebují, ale může transfuze snížit bolesti, urychlit či zefektivnit jejich léčbu nebo dokonce zachránit život,“ dodává.

Rokycanská nemocnice má v evidenci přes 2500 tisíce dárců. Pravidelných je zhruba 1300. „Mnozí k nám chodí už řadu let. Stali se i našimi přáteli. Jsou úžasní, a když je během léta nebo v období chřipek menší počet odběrů a potřebujeme doplnit zásoby některých krevních skupiny, okamžitě zareagují. Ještě nikdy se nám nestalo, že bychom měli krve nedostatek. Patří jim za to velký dík,“ vzkazuje vedoucí lékařka odběrové místnosti Mája Švojgrová.

Každý rok v evidenci nemocnice přibývá 70 až 90 nových dárců. Dárcem může  být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let. Poprvé ale musí darovat do 60 let. Krev lze darovat zhruba čtyřikrát do roka. Odběr včetně následného odpočinku a svačiny trvá zhruba zpravidla 45 až 60  minut. Dárce při něm odevzdá kolem 440 mililitrů krve.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka