Rokycanští zvířecí záchranáři ošetřili rekordní množství pacientů

Už třicet let působí v Rokycanech záchranná stanice živočichů pracující pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody.


Za tu dobu její pracovníci přijali a léčili 8160 živočichů, především ptáků.

Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy živočichů z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry, hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost adopce, záchranné chovy v případě vzácných živočichů, sestavování párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí, vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich odstraňování ve spolupráci s dalšími subjekty.

V expoziční části stanice pravidelně probíhají exkurze nejen pro děti a mládež z mateřských, základních a středních škol, ale i pro zájemce z řad nejširší veřejnosti, myslivce nevyjímaje. Exkurze jsou zaměřeny nejen na poznávání živočichů, ale i na problémy, které jsou jim způsobovány ze strany civilizace. Stanice při své bohaté činnosti spolupracuje nejen s ochranářskými a mysliveckými organizacemi, ale i se státní správou a samosprávou, která je pravidelně informována o činnosti a výsledcích zařízení formou dílčích či výročních zpráv.

V průběhu roku 2019 bylo do záchranné stanice živočichů ZO ČSOP Rokycany přijato rekordních 596 exemplářů volně žijících živočichů v padesáti devíti druzích. Z toho bylo 390 vypuštěno zpět do volné přírody, přičemž se při navracení do přírody využívá nejen přímé vypouštění dospělých jedinců, ale i adopce mláďat pěstounským rodičům stejného druhů či metoda volného letu, která se osvědčuje především u vypouštění dravců. Do dalšího chovu či držení bylo předáno 30 jedinců a 172 se jich i přes veškerou péči nepodařilo zachránit. Čtyři jedinci jsou stále v péči zvířecí nemocnice.

Záchranná stanice živočichů v Rokycanech garantuje záchranu zvířat na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku, tedy na území Středočeského a Plzeňského kraje, přičemž oba kraje významně finančně podporují tyto aktivity. Pro zajištění odchytu, ošetření a léčby živočichů disponuje stanice potřebným materiálním, technickým i personálním vybavením. V prostorách stanice jsou umístěny i trvale handicapovaní živočichové sloužící k ekologické výchově.

Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně mezi ty nejčastější patří popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Velice časté jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která ne vždy vyžadují pomoc a pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena do stanice. "Mezi další příčiny, pro které se živočichové dostávají do našeho zařízení, patří náhodné odchyty, pády do nejrůznějších prostor či vysílení organismu. Vzhledem k tomu, že se velice často jedná o nález zvěře, je o pomoc požádán místně příslušný myslivecký spolek. Všichni živočichové přijatí do záchranného centra jsou evidováni v počítačovém programu, který používají všechny záchranné stanice v České republice, čímž dochází k sumarizaci výsledků v rámci činnosti celé Národní sítě záchranných stanic," líčí šéf záchranářů Pavek Moulis.

V roce 2019 byli v rokycanské záchranné stanici živočichů léčeni i vzácnější a zajímavější druhy. Mezi ně patřila např. zmije obecná, křivka obecná, hýl obecný či výr velký. Naopak nejčastějšími pacienty léčebného zařízení v roce 2019 byli ježek západní / 52 /, poštolka obecná / 49 /, kachna divoká / 48 / či sýkora koňadra / 47 /. Zodpovědnou osobou za činnost záchranné stanice živočichů je Pavel Moulis, který má nejen několikaleté zkušenosti s odchytem, léčením, rehabilitací i vypouštěním živočichů zpět do přírody, ale absolvoval několik chovatelsko-ochranářských kurzů zvyšující kvalifikaci pro tuto náročnou činnost. Nedílnou součástí činnosti stanice jsou i záchranné přenosy živočichů z míst, kde jim hrozí nebezpečí nebo komplikují soužití s lidmi.

Na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů byla v prosinci roku 2005 vyhlášená veřejná sbírka „Zvíře v nouzi„. Díky kvalitně odváděné činnosti rokycanských ochránců přírody dosahuje rokycanská stanice výrazného úspěchu při získávání počtu dárcovských sms zpráv. Návod k odeslání dárcovských zpráv, popřípadě možnost přímé finanční podpory najdete na www.csop.erc.cz . V roce 2019 se v rokycanské záchranné stanici živočichů konalo setkání dárců, které mělo velice pozitivní ohlas.

O zajištění finančních prostředků na činnost stanice se samozřejmě starají i sami členové nejrůznějšími aktivitami. Organizují řadu zajímavých akcí pro veřejnost, přičemž se nejedná se jen o vycházky, zájezdy či praktickou pomoc v přírodě. Příznivý ohlas mají i kulturní akce. Tou nejbližší bude ochranářská zábava, která se uskuteční v sobotu 25. dubna v sále Restaurace Na Střelnici v Rokycanech se skupinou STARLINGS, na kterou již nyní veřejnost srdečně zvou.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dotace na elektormobilitu

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq