Rokycanští zvířecí záchranáři ošetřili rekordní množství pacientů

Už třicet let působí v Rokycanech záchranná stanice živočichů pracující pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody.

potisk adapt print

Za tu dobu její pracovníci přijali a léčili 8160 živočichů, především ptáků.

Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy živočichů z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry, hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost adopce, záchranné chovy v případě vzácných živočichů, sestavování párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí, vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich odstraňování ve spolupráci s dalšími subjekty.

V expoziční části stanice pravidelně probíhají exkurze nejen pro děti a mládež z mateřských, základních a středních škol, ale i pro zájemce z řad nejširší veřejnosti, myslivce nevyjímaje. Exkurze jsou zaměřeny nejen na poznávání živočichů, ale i na problémy, které jsou jim způsobovány ze strany civilizace. Stanice při své bohaté činnosti spolupracuje nejen s ochranářskými a mysliveckými organizacemi, ale i se státní správou a samosprávou, která je pravidelně informována o činnosti a výsledcích zařízení formou dílčích či výročních zpráv.

V průběhu roku 2019 bylo do záchranné stanice živočichů ZO ČSOP Rokycany přijato rekordních 596 exemplářů volně žijících živočichů v padesáti devíti druzích. Z toho bylo 390 vypuštěno zpět do volné přírody, přičemž se při navracení do přírody využívá nejen přímé vypouštění dospělých jedinců, ale i adopce mláďat pěstounským rodičům stejného druhů či metoda volného letu, která se osvědčuje především u vypouštění dravců. Do dalšího chovu či držení bylo předáno 30 jedinců a 172 se jich i přes veškerou péči nepodařilo zachránit. Čtyři jedinci jsou stále v péči zvířecí nemocnice.

Záchranná stanice živočichů v Rokycanech garantuje záchranu zvířat na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku, tedy na území Středočeského a Plzeňského kraje, přičemž oba kraje významně finančně podporují tyto aktivity. Pro zajištění odchytu, ošetření a léčby živočichů disponuje stanice potřebným materiálním, technickým i personálním vybavením. V prostorách stanice jsou umístěny i trvale handicapovaní živočichové sloužící k ekologické výchově.

Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně mezi ty nejčastější patří popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Velice časté jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která ne vždy vyžadují pomoc a pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena do stanice. "Mezi další příčiny, pro které se živočichové dostávají do našeho zařízení, patří náhodné odchyty, pády do nejrůznějších prostor či vysílení organismu. Vzhledem k tomu, že se velice často jedná o nález zvěře, je o pomoc požádán místně příslušný myslivecký spolek. Všichni živočichové přijatí do záchranného centra jsou evidováni v počítačovém programu, který používají všechny záchranné stanice v České republice, čímž dochází k sumarizaci výsledků v rámci činnosti celé Národní sítě záchranných stanic," líčí šéf záchranářů Pavek Moulis.

V roce 2019 byli v rokycanské záchranné stanici živočichů léčeni i vzácnější a zajímavější druhy. Mezi ně patřila např. zmije obecná, křivka obecná, hýl obecný či výr velký. Naopak nejčastějšími pacienty léčebného zařízení v roce 2019 byli ježek západní / 52 /, poštolka obecná / 49 /, kachna divoká / 48 / či sýkora koňadra / 47 /. Zodpovědnou osobou za činnost záchranné stanice živočichů je Pavel Moulis, který má nejen několikaleté zkušenosti s odchytem, léčením, rehabilitací i vypouštěním živočichů zpět do přírody, ale absolvoval několik chovatelsko-ochranářských kurzů zvyšující kvalifikaci pro tuto náročnou činnost. Nedílnou součástí činnosti stanice jsou i záchranné přenosy živočichů z míst, kde jim hrozí nebezpečí nebo komplikují soužití s lidmi.

Na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů byla v prosinci roku 2005 vyhlášená veřejná sbírka „Zvíře v nouzi„. Díky kvalitně odváděné činnosti rokycanských ochránců přírody dosahuje rokycanská stanice výrazného úspěchu při získávání počtu dárcovských sms zpráv. Návod k odeslání dárcovských zpráv, popřípadě možnost přímé finanční podpory najdete na www.csop.erc.cz . V roce 2019 se v rokycanské záchranné stanici živočichů konalo setkání dárců, které mělo velice pozitivní ohlas.

O zajištění finančních prostředků na činnost stanice se samozřejmě starají i sami členové nejrůznějšími aktivitami. Organizují řadu zajímavých akcí pro veřejnost, přičemž se nejedná se jen o vycházky, zájezdy či praktickou pomoc v přírodě. Příznivý ohlas mají i kulturní akce. Tou nejbližší bude ochranářská zábava, která se uskuteční v sobotu 25. dubna v sále Restaurace Na Střelnici v Rokycanech se skupinou STARLINGS, na kterou již nyní veřejnost srdečně zvou.

NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby