Sběrné místo na Valše uzavřelo rozhodnutí soudu

V pátek se uzavřelo sběrné místo Valcha. Část kontejnerů na separovaný odpad budou mít místní obyvatelé k dispozici na křižovatce ulic K Silu a Špačková.

weby na míru UNIWEB

Městskému obvodu Plzeň 3 jako stavebníkovi sběrného místa Valcha bylo tento týden oznámeno, že rozsudkem Krajského soudu v Plzni bylo zrušeno rozhodnutí stavebního úřadu ÚMO Plzeň 3 ve věci společného územního souhlasu a souhlasu s provedením stavebního záměru „Sběrné místo Valcha, Plzeň – Valcha, ul. K Silu“. V této souvislosti se tedy aktuálně jedná o stavbu, která nedisponuje opatřením stavebního úřadu ve smyslu povolení stavby (nezaměňovat s černou stavbou), a proto musí být sběrné místo od 30. 4. 2021 uzavřeno. Část kontejnerů na separovaný odpad ze sběrného místa byla či bude umístěna na místo k tomu určené a řádně zkolaudované, a to na křižovatce ulic K Silu a Špačková.

Důvodem pro zrušení výše uvedeného rozhodnutí Krajským soudem v Plzni byla zjednodušeně řečeno skutečnost, že stavební úřad zvolil nevhodný typ řízení, a tím mohl omezit okruh stavebním záměrem dotčených účastníků. Dále soud v odůvodnění svého rozsudku výslovně zdůraznil, že tímto rozsudkem není nijak zpochybněna zákonnost záměru stavebníka, ani nebyla posuzována důvodnost námitek žalobců, tj. zda stavebním záměrem skutečně bude nepřiměřeně negativně zasaženo do vlastnických práv žalobců.

Na základě zpracovaného právního rozboru byl využit mimořádný opravný prostředek, a proti rozsudku Krajského soudu v Plzni byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Zároveň bylo požádáno o odložení výkonu rozhodnutí tak, aby bylo možné sběrné místo využívat do doby vynesení rozsudku Nejvyššího správního soudu. Bohužel do doby rozhodnutí o odložení výkonu rozhodnutí musí zůstat sběrné místo uzavřeno a stavební úřad také musí zahájit nové projednání povolení stavby v souladu s rozsudkem Krajského soudu v Plzni. Stavebník (Městský obvod Plzeň 3) je připraven poskytnout maximální součinnost.


NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
30.04.2021 10:010 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby