Sedmý ročník Plzeňské senior akademie byl zahájen

V úterý 4. ledna 2022 odstartoval 7. ročník Plzeňské senior akademie, kterou připravuje městský obvod Plzeň 3 ve spolupráci s Městskou policií Plzeň.

weby na míru UNIWEB

Po roční pauze se opět seniorům otevřely přednášky týkající se bezpečnosti a v plánu jsou také exkurze na služebny hasičů a policistů. Do prvního běhu akademie se zapsalo 34 „studentů“.

Účastníky akademie při slavnostním zahájení přivítal starosta obvodu David Procházka a 1. místostarosta Petr Baloun. Za městskou policii Plzeň přítomné pozdravil zástupce velitele Marek Šilhan, vedoucí Odboru analýzy a prevence kriminality Pavel Beránek a metodik prevence kriminality Karel Zahut, který celou akademií „studenty“ provází.
„Cílem přednášek je informovat seniory o možných nebezpečích a naučit je nebezpečným situacím předcházet. Vysoká účast a zájem seniorů nás utvrzuje v tom, že Plzeňská senior akademie je smysluplným projektem,“ říká Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.

„Bezpečnost je pro vedení obvodu prioritou, a jednou z cest, jak vyšší bezpečnosti dosáhnout, je zvýšit informovanost. Protože senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin, oslovil jsem před sedmi lety Městskou policii Plzeň, jmenovitě Karla Zahuta a společně jsme spustili Plzeňskou senior akademii, kde se senioři dozvídají, jaké situace je mohou potkat a také to, jak se v takových případech chovat. O tom, že to byl krok správným směrem svědčí to, že letos zahajujeme již sedmý ročník této akademie,“ dodává starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

Projekt Plzeňské senior akademie se zaměřuje na ucelené vzdělávání seniorů v oblasti bezpečnosti a reaguje také na aktuální stav kriminality na území města Plzně. Podle toho jsou vypracovány i preventivní programy, které na sebe vzájemně navazují a tvoří tak komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku.

„Jsem moc rád, že senior akademie není jen o vzdělávání, ale stala se i místem pro navazování nových přátelství a společenských kontaktů. O to více mě těší, že mohu být v roli přednášejícího součástí tohoto prospěšného projektu už od jeho samého začátku. Letos se opět aktivně zapojím s přednáškou na téma problematiky odpadů na území Statutárního města Plzně,“ doplňuje 1. místostarosta Petr Baloun.

Poprvé se akademie uskutečnila na podzim roku 2015 pro seniory s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 3 a setkala se s nebývalým úspěchem. Od té doby se koná akademie pravidelně, a to nejen na území centrálního obvodu, ale i v dalších velkých částech města Plzně, a tak se ročně vzdělávají v oblasti bezpečnosti stovky seniorů.

Přednáškové bloky:
    • Jak si nenechat ublížit
    • Nebezpečí prodejních akcí (šmejdi)
    • Kriminalistika v praxi
    • Domácí násilí
    • Bezpečně v kyberprostoru
    • Bezpečně v silniční dopravě
    • Zvládání mimořádných událostí (IZS)
    • Základy první pomoci
    • Problematika odpadů na území Statutárního města Plzně

Exkurze pro účastníky:
    • Požární stanice Plzeň Košutka
    • Operační středisko HZS Plzeňského kraje
    • Útulek pro opuštěná zvířata
    • Operační středisko Městské policie Plzeň

Fotogalerie
NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby