Senioři, přihlaste se do nové sezony počítačových kurzů

Spolupráce centrálního obvodu a Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni trvá od podzimu 2012.

mobil pohotoovst banner

Od té doby díky výborné kooperaci z výuky počítačových kurzů vyšly stovky spokojených absolventů, a někteří z nich dokonce pokračovali v dalších úrovních.

Senioři absolvují kurzy na moderních počítačích přímo v budově střední školy na Borech, a to konkrétně v těchto úrovních:

- začátečníci: kurz určený úplným laikům, výuka začíná rozpoznáním ovládacích prvků PC a jejich manipulací, naprosté základy práce se soubory, internet atd.
- mírně pokročilí: kurz určený uživatelům PC se základními dovednostmi
- středně pokročilí: kurz určený aktivnějším uživatelům PC, kteří chtějí rozšířit své běžné znalosti
- úprava digitálních fotografií (začátečníci): práce s fotografiemi, přenos do PC, jejich úprava atd. (pro přihlášení do tohoto kurzu je nutná alespoň začátečnická znalost užívání PC)
- úprava digitálních fotografií (pokročilí): navazuje na kurz úpravy digitálních fotografií pro začátečníky
- práce s tabulkami: výuka v programu Excel (pro přihlášení do tohoto kurzu je nutná alespoň začátečnická znalost užívání PC)
- multimédia a práce s chytrými telefony či tablety: první polovinu kurzu se účastníci zaměří na práci na počítači, konkrétně stahování a přenos dat; druhá polovina kurzu je věnována vybraným aplikacím a práci s dotykovými telefony nebo tablety (účastníci tohoto kurzu musejí mít minimálně mírně pokročilé znalosti užívání PC!!; tablety a chytré telefony si účastníci přinesou vlastní)

Kurzy se budou konat zhruba na přelomu měsíce září a října, výuka je vždy ve všední den odpoledne dle zvolené úrovně. Cena za pět lekcí (15 vyučovacích hodin) je nově 800,- Kč, senioři s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3 hradí pouze polovinu, zbytek jim doplácí úřad.

Zájemci s trvalým bydlištěm na území centrálního obvodu se mohou hlásit u pí Bauerové na tel. 378 036 496.

Zájemci s bydlištěm mimo centrální obvod, případně i mimo Plzeň, mohou kontaktovat paní Šmejkalovou (SŠIFS) na tel. 377 477 507. Ti však musí uhradit plnou cenu kurzovného.scala nedvěd květ

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
clio auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb